Missió Empresarial

juny, 2018

Missió EmpresarialMYANMAR I TAILÀNDIA. 11 al 15 de juny de 2018Actividades del año (2018) Foment del TreballCategoria:Missions Empresarials

Hora

Actividades del año (2018)

Ubicació

Foment del Treball

Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Detalls

 

Missió Empresarial a Myanmar i Tailàndia

En el marc  del Pla  Internacional per l’any 2018, Foment del Treball  organitza una missió empresarial multisectorial a Myanmar i Tailàndia de l’11 al 15 de juny de  2018, coincidint amb  la feria PROPACK ASIA 2018.

En col·laboració amb la Oficina Exterior de Comerç i inversions de la Generalitat de Catalunya a  Tailàndia es prepararà una agenda individual de contactes per cada empresa participant.

L’ajuda en concepte de bossa de viajtge per empresa(pendent d’aprovavió) serà otorgat per  ACCIÓ.

 

Un pais per empreses

que busquen clients, distribuïdors o socis comercials

Itinerari  / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció

 • Itinerario: 760€
  • CA. 1419 – 09.06 Barcelona – PEK – 13:00 – 05:45 + 1
  • CA. 0905- 10.06 PEK – RGN – 19:30 – 22:50
  • TG.0304 – 13.06 RGN – BKK – 09:50 – 11:45
  • CA.0960 – 15.06 BKK – PEK – 19:35 – 01:25 + 1
  • CA.0845 – 16.06 PEK – Barcelona – 02:30 – 08:15
 • Allotjament i esmorzar:
  • Rangun: HOTEL G Yangon 4* – 70€/nit
  • Bangkok: HOTEL NOVOTEL 4* – 83€/nit
 • Quota d’inscripció per empresa participant: 405 € (+IVA)
 • Agendes personalitzades: 800 € (+IVA) – un pais / 900€ (+IVA) – dos països

(Preus a data 05/02/2018, subjectes a modificació per part de les companyies aèries en funció de la data efectiva de la reserva)

Subvenció  “Bossa de viatge”  * (segons condicions d’ACCIÓ): 1.190€ aproximadament, si l’empresa viatja als dos països i pendent d’actualització.

*Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de bossa de de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2018. Ara mateix no hi ha previsió de que hi hagi subvenció de bossa de viatge.

 

Què us oferim ?

 • Reunió amb el responsables d’ACCIÓ per avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa.
 • Agenda individualitzada per empresa.
 • Recolzament logístic.

Méss informació

Dpt. internacional. internacional@foment.com / 93 484 12 00

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
 • Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a:

Foment del Treball, Departament Internacional. internacional@foment.com

La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA).

 • Forma de pagament:

Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Myanmar i Tailàndia 2018” al compte BANKINTER,S.A., IBAN: ES38 0128 7613 79 0100000716 – BIC:BKBKESMM

 •  El criteri  de selecció  de les empreses participants serà el següent:
  • La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
  • La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
 • Un cop l’empresa es compromet a participar en la missió, haurà d’abonar el cost de la preparació de l’agenda de contactes.
 • L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.
 • En cas de cancel·lació de l’empresa:
  • La quota de participació no es retornarà.
  • La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
  • De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.
 • L’Entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

Important a  tenir en compte (subvenció  pendent d’aprovació)

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ  per a poder accedir a la bossa de viatge cal que:

 • Les empreses presentin, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
 • Les empreses han d’ estar al corrent de pagaments amb  la Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
 • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).
 • El mercat a visitar ha de ser un mercat nou per a l’empresa.
 • L’empresa participant  en la missió ha  de sortir i tornar des de Catalunya.
 • D’acord amb la normativa d’ACCIÓ tota empresa participant en la missió ha de comptar amb una agenda d’entrevistes/ contactes feta per  una entitat especialitzada.

 

 

 

 

 

Organitzador

Internacional Foment Internacional

X