Missió Comercial a Cuba i República Dominicana

juliol, 2018

9jul - 15jul 914:43jul 15Missió Comercial a Cuba i República DominicanaCuba i República Dominicana. Del 9 al 15 de juliol 201814:43 - 14:43 (15) Categoria:Internacional,Missions Empresarials

Hora

9 (Dilluns) 14:43 - 15 (Diumenge) 14:43

Detalls

MISSIÓ COMERCIAL A CUBA I REPÚBLICA DOMINICANA

9-15 de juliol de 2018

Inscripcions fins l’1 de maig de 2018

Multisectorial

La Cambra de Comerç de Barcelona amb la col·laboració de Foment del Treball organitza una missió comercial a l’Havana, amb extensió opotativa a Santo Domingo, acció que s’emmarca dins del PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL DEL CONSELL DE CAMBRES DE CATALUNYA 2018.

Mercat amb una creixent obertura internacional i gran potencial, ple de noves oportunitats per a empreses que busquen clients, distribuïdors, socis comercials o preveïdors

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris

La conjuntura actual de Cuba afavoreix l’arribada d’empreses estrangeres. El país està realitzant canvis significatius d’obertura i és un bon moment per les empreses catalanes que vulguin entrar en aquest mercat. En aquest sentit el sectors amb més potencial són:

 • Auxiliar de la construcció, béns industrials, transport i logística
 • Alimentació, packaging
 • Equipament hotelers
 • Medi ambient i energies renovables

Itinerari / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció

Itinerari:

 • 08.07: Sortida Barcelona – L’Havana
 • 11.07: Trasllat a Santo Domingo (les empreses que facin l’extensió)
 • 14.07: Tornada L’Habana / Santo Domingo / Barcelona

Import quota:

Quota de participació i agenda de treball a Cuba 750 Euros (+ IVA)

Agenda de treball a República Dominicana, consultar preu.

Data límit d’inscripció: 1 de maig de 2018

Subvenció “Bossa de viatge” (segons condicions ACCIÓ): d’aproximadament 1200 €

Places limitades

Què us oferim?

 • Reunió amb el responsable de Cuba de la Cambra per a avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa
 • Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí
 • Recolzament logístic
 • Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció
 • Seguiment post-missió

Més informació: Elisabet Coll-Vinent, ecollvinent@cambrabcn.org, 934 169 377 / Susana Ramírez, internacional@foment.com, 934 841 200

 

Condicions de participació

 1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
 2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a:

Elisabet Coll-Vinent

Cambra de Comerç de Barcelona, Departament Internacional

Av. Diagonal, 452-454

Tel. 934 169 300 ext. 5377

Adreça electrònica: ecollvinent@cambrabcn.org

La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant de pagament corresponent a la quota de participació i agenda (+IVA)

3. Forma de pagament:

-Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Cuba” al compte: CAIXABANK, S.A., IBAN ES60 2100 3000 14 2201579158

4. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:

-La idoneïtat del producte al mercat objectiu.

-La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).

-Tindran prioritat les empreses dels sectors prioritaris i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a ambdós països.

S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

5. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

6. En cas de cancel·lació de l’empresa:

-La quota de participació no es retornarà.

-La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.

-De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

 

X