Missió Comercial

juny, 2018

Missió ComercialSèrbia, Bòsnia i Croàcia. Del 3 al 8 de juny 2018Actividades del año (2018) Foment del TreballCategoria:Internacional,Missions Empresarials

Hora

Actividades del año (2018)

Ubicació

Foment del Treball

Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Detalls

MISSIÓ COMERCIAL A SÈRBIA, BÒSNIA I CROÀCIA

3 al 8 de juny de 2018

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa amb la col·laboració de Foment del Treball, organitza una Missió Comercial a Sèrbia, Bòsnia i Croàcia, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2018 del Consell General de Cambres de Catalunya i amb la cooperació dels seus col·laboradors d’ACCIÓ a Sèrbia, Bòsnia i Croàcia

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial i compta amb una subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.

Es visitaran les ciutats de Belgrado, Sarajevo y Zagreb, entre d’altres, segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

 

Més informació:

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833
E-mail: Victor Moreno:  vmoreno@cambraterrassa.org

 

OPORTUNITATS DE MERCAT:

PER QUÉ SÈRBIA?

Sèrbia està situada al sud d’Europa i té 7.040.272 habitants. El PIB per càpita és un molt bon indicador del nivell de vida i en el cas de Sèrbia, en 2016, va anar de 4.900€ euros, així doncs els seus ciutadans tenen, segons aquest paràmetre, un nivell de vida molt baix en relació a la resta dels països.

En l’actualitat l’agricultura aporta el 7,7% del PIB i fins a fa pocs anys l’agricultura era el principal sector exportador de Sèrbia i l’únic sector que a aquest país registrava superàvit comercial.

El sector secundari suposa en torn al 25% del PIB de l’economia sèrbia, predominant les manufactures, l’energia i la construcció. Mentre que el sector terciari representa un 50,4% del PIB, on hi predominen els comerços majoristes y minoristes, les telecomunicacions i els hotels i restauracions.

 

PER QUÉ BÒSNIA?

Bòsnia està situada en el sud d’Europa i compta amb 3.509.728 habitants. La seva capital i ciutat més poblada és Sarajevo. En aquests últims anys, Bòsnia està reconstruint la seva economia ja que aquesta va sofrir una gran caiguda a causa de la guerra.

En aquests últims anys, Bòsnia ha estat immersa en tres processos: La transició d’una economia depenent de l’ajuda internacional a una economia autosuficient, el canvi d’una economia centralitzada a una economia de mercat i el procés de construcció de noves institucions econòmiques.

Els sectors que més destaquen són els béns de consum, la indústria alimentària, materials de construcció i el sector industrial. De fet, Bòsnia té una gran quantitat d’hectàrees de terra agrícola i té gran quantitat de minerals.

 

PER QUÉ CROÀCIA?

Croàcia està situada en el sud d’Europa i compta amb 4.154.213 habitants, i destaca per estar entre els països amb major taxa de desocupació del món.

Les activitats econòmiques més importants de Croàcia són l’agricultura, el processament d’aliments, els tèxtils, la metal·lúrgica, la indústria (química, petroliera i elèctrica), la construcció, el comerç, la construcció naval i la seva enginyeria i el turisme.

Un dels principals objectius de Croàcia respecte a la seva economia és la captació d’inversions estrangeres per al seu futur desenvolupament i la reestructuració i modernització de la seva economia. La capital i més important ciutat de Croàcia és Zagreb, i és un important centre de comerç exterior i de negocis.

Què us oferim?

– Reunió amb el responsable dels mercats de Polònia i Eslovènia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
– Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
– Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
– Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
– Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
– Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

– Quota de participació 650 € (+IVA)
– Preu d’agendes en destí:
– Agenda a 1 país: 800€+IVA
– Agenda a 2 països: 900€+IVA
– Agenda a 3 paisos: 1000€+IVA

(Subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ aproximadament 890€)

– Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:

-Victor Moreno
-Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
-C/ Blasco de Garay, 29-49
-Tel.: 937339833
-Adreça electrònica: vmoreno@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:

‐ Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Sèrbia, Croàcia i Bòsnia 2018”, al compte número: IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:

‐ La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
‐ La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
‐ Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.

Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:

‐ La quota de participació no es retornarà.
‐ La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.

‐ De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

X