Missió empresarial

juliol, 2018

Missió empresarialXINA. 08 al 13 de juliol de 2018Actividades del año (2018) Foment del TreballCategoria:Missions Empresarials

Hora

Actividades del año (2018)

Ubicació

Foment del Treball

Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Detalls

 

Missió Empresarial a la XINA

Foment del Treball organitza una missió empresarial a la Xina del 8 al 13 de juliol de 2018 en el marc de la FIRA PROPACK CHINA 2018.

En col·laboració amb Stategic Sourcing Solutions S.L.  es prepararà una agenda individual de contactes per cada empresa participant.

L’ajut en concepte de bossa de viatge per empresa participant serà atorgat per  ACCIÓ.

 

Un país per a empreses

que busquen clients, distribuïdors o socis comercials

 

 Itinerari / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció

 • Itinerari: AirChina. 750,50€
  • 08.07 Sortida Barcelona – Shanghai
  • 14.07  Tornada Shanghai – Barcelona
 • Quota de participació: 450 € (+IVA)
 • Agendes personalitzades: 975 € (+IVA)
 • Allotjament i esmorzar: Hotel City Shanghai 4* – 75€/nit

(Preus a data 29/01/2018, subjectes a modificació per part de les companyies aèries en funció de la data efectiva de la reserva)

 Subvenció “Bossa de viatge”  * (segons condicions ACCIÓ):1.190€ aproximadament.

*Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2018. Ara mateix no hi ha previsió de que hi hagi subvenció de borsa de viatge.

 

Què us oferim?

 • Reunió amb el responsable d’Strategic Sourcing solutions  per a avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa.
 • Agenda individualitzada per empresa participant.
 • Recolzament logístic.

Més informació

Departament internacional. internacional@foment.com / 93 484 12 00

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.
 • Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a:

Foment del Treball, Departament Internacional. internacional@foment.com

La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

 • Forma de pagament:

Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa Noruega” al compte BANKINTER,S.A., IBAN: ES38 0128 7613 79 0100000716 – BIC:BKBKESMM

 •  El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:

– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.

-La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).

-Tindran prioritat les empreses dels sectors prioritaris i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a ambdós països

S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

 • L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.
 • En cas de cancel·lació de l’empresa:

– La quota de participació no es retornarà.

– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.

– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

 

Important a tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació)

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ  per a poder accedir a la bossa de viatge cal que:

 • Les empreses presentin, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet o els originals de les factures de l’hotel on hi consti el nom de la persona hostatjada i les dates d’estada o factura i certificat de l’agència de viatges.
 • Les empreses no podran rebre el suport d’ACCIÓ per més de 3 missions dins de la mateixa convocatòria.
 • Les empreses han d’ estar al corrent de pagaments amb  la Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
 • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).
 • El mercat a visitar ha de ser un mercat nou per a l’empresa.
 • L’empresa participant  en la missió ha  de sortir i tornar des de Catalunya.
 • D’acord amb la normativa d’ACCIÓ tota empresa participant en la missió ha de comptar amb una agenda d’entrevistes/ contactes feta per una entitat especialitzada.

 

 

 

 

Organitzador

Internacional Foment Internacional

X