Programa de Cupons a la Internacionalització 2018. Propera convocatòria

agost, 2018

Programa de Cupons a la Internacionalització 2018. Propera convocatòriaActividades del año (2018) Foment del TreballCategoria:Foment del Treball,Internacional

Hora

Actividades del año (2018)

Ubicació

Foment del Treball

Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Detalls

  

Programa de Cupons a la Internacionalització 2018

(Ajudes  fins el 80% del cost  del servei)

 

Foment et gestiona i t’acompanya en els teus  projectes d’internacionalització

 

Ajudes a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per la contratació de serveis professionals orientats als mercats internacionals, en el marc  del Programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ 

 

Beneficiaris

 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin o que la seva exportació sigui un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades de l’últim exercici tancat.
 • Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com empresa tota entitat,  amb qualsevol forma jurídica,  que estigui  legalment constituïda en el moment  de presentació  de la sol·licitut i que realitzi una activitat econòmica.
 • Un mateix beneficiari  pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’una ajuda per aquest programa, però amb  un cost  màxim  de subvenció  de 5.000 euros per el conjunt  de sol·licituds presentades.
 • Estar al dia amb les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
 • No haver rebut ni sol·licitat una ajuda per les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públic o privades, nacionals o internacionals.

 

Serveis subvencionables

Mitjançant Foment del Treball , entitat acreditada per ACCIÓ,  es  poden subvencionar els següents  serveis:

 • Diagnòstic del potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.
 • Pla de promoció  internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte / servei a internacionalitzar, pre-selecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de clients potencials.
 • Disseny web per mercats internacionals.
 • Posicionament web a mercats internacionals.
 • Posicionament internacional a les xarxes socials.
 • Subcontratació  d’un Export Manager.
 • Gestió  de concursos i licitaciones internacionals.
 • Gestió per el registre de marca i  patents a mercats internacionals.

                

El cupó d’internacionalització subvencionat per ACCIÓ

 • El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros per al conjunt de peticions presentades.
 • L’ajuda serà del 80% del cost  del servei, amb  un màxim de 4.000 euros.
 • Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de presentació de la sol·licitud de la subvenció i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos.
 • Termini de presentació de sol·licituds es notificarà en breu o fins que s’esgoti la dotació pressupostària dels ajuts.
 • El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a esgotar el pressupost.
 • Informació cupó internacionalització ACCIÓ

 

En el cas d’estar interessat / da en ampliar la informació, es pot posar en contacte amb nosaltres: internacional@foment.com 

Organitzador

Internacional Foment Internacional

X