Com redactar propostes guanyadores en el programa Instrument Pime (SME Instrument)

juny, 2018

Activitat finalitzadaActivitat cancel·ladaCom redactar propostes guanyadores en el programa Instrument Pime (SME Instrument)Actividades del año (2018) Foment del TreballCategoria:Innovació

Inscriu-te a l'activitat

Inscriu-te de manera gratuïta a l'activitat

No podràs assistir a l'activitat?Canviar la meva inscripció

Hora

Actividades del año (2018)

Ubicació

Foment del Treball

Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

Detalls

L’Instrument Pime (SME Instrument) és una oportunitat única per a les PIME que volen finançar els seus projectes d’innovació. Pot sol·licitar-se en solitari (no requereix formar un consorci) i el finançament és molt atractiu, fins a 2.5 milions d’euros en fase 2, amb una intensitat del 70%. No obstant això, les convocatòries del SME Instrument són les més competitives de tot el Horizon 2020, amb ràtios d’èxit d’entre el 2 i el 8%. La professionalitat a l’hora de redactar una proposta és tan important com la qualitat de la idea.

L’objectiu primordial del curs és el de proporcionar als assistents una informació pràctica de gran valor afegit, transmetent no només la informació oficial i teòrica sobre els programes i el seu funcionament, sinó també la informació útil que no està escrita a nivell oficial, basant-se en l’experiència dels formadors. La interactivitat entre ponents i assistents serà la màxima a seguir, incentivant no només les preguntes dels assistents sinó també el debat.

Formadors
Irene Larroy. Fundadora i CEO de Aristos Innovation Consulting.
Enginyera Química per la Universitat de Barcelona (2001) i PMD per ESADE (2008). Experta en programes internacionals d’I + D, molt especialment Horizon 2020 i EurostarsCompta amb 14 anys d’experiència en el sector de l’R + D internacional.
Actua regularment com a avaluadora de propostes de Horizon 2020 per la Comissió Europea i Eurostars.

  

Quota d’inscripció Socis de Foment: 350 € // No Socis: 395€

L’import de la inscripció s’haurà de satisfer mitjançant transferència bancària,  indicant:

“SME Instrument + nom de l’assistent” al següent compte:
 Bankinter Nº IBAN ES38-0128-7613-79-0100000716 – Swift: BKBKESMM

 i enviar comprovant de transferència a innovacio@foment.com

Primer dia – 11 de Juny de 2018


  09.00-9.30

 Benvinguda

  09.30-11.00

 Característiques de l’SME Instrument:

 • Les 3 fases
 • El nou EIC i els serveis de suport
 • El procés d’avaluació per a l’SME Instrument Fases 1 i 2
  • Pas remotsub-criteris d’avaluació
  • Fase d’entrevista: la presentació o pitch (només per la fase 2)
 • Quins tipus d’activitats es preveuen finançar en les fases 1 i 2?
 • Estadístiques de les fases 1 i 2
 • Exemples de projectes aprovats de fase 1 i fase 2

  11.00-11.20

 Pausa – cafè i networking

  11.20-12.00

 Anàlisi i conceptualització de la idea

 • És una idea guanyadora?
 • Exploració de tots els aspectes abans de començar a escriure la proposta
 • Com identificar si necessito un SME-1 o un SME-2?

  12.00-12.30

 Executive summary

 • Metodologia de les 5 preguntes

  12.30-13.30

 Secció 1: Excellence

 • 1.1. Challenge and solution
 • 1.2. Approach

               Exercici pràctic sobre els objectius del projecte

  13.30-14.30

 Pausa per dinar

  14.30-16.30

Secció 2: Impact (primera part) 

 • 2.1. Entering the market. Usuaris i clients. Mida de mercat i tendències. Competidors. Barreres d’accés.
  • Les 5 forces de Porter
  • Eines per a l’anàlisi de la competència
  • Metodologia PESTL

              Exercici pràctic sobre Porter’s Five forces

 • 2.2. Business model: El projecte en la nostra estratègia global. Cadena de valor. El model de negoci, incloent-hi el model d’ingressos. Escalabilitat.
  • Metodologia Canvas

              Exercici pràctic Canvas

  16.30-17.00

 Preguntes i debat
 

Segon dia – 12 de Juny de 2018


  9.30-10.00

 Resum dels conceptes explorats el dia anterior

  10.00-11.30

 Secció 2: Impact (segona part)

 • 2.3. Financing: Informació de l’accionariat. Guies per definir un P&L coherent. Ratis financers esperats. Com demostrar una posició financera sòlida per al 30% no cobert per la subvenció i per a després de finalitzat el projecte. Compatibilitat de l’SME-2 amb d’altres subvencions.

              Exercici pràctic sobre el pla de negoci financer 

  11.30-11.50

 Pausacafè i treball en xarxa

  11.50-12.30

 Secció 2: Impact (tercera part)

 • 2.4. Intellectual Property Right (IPR) and legal framework. La importància del freedom to operate. Pla per a la protecció dels resultats.Qüestions regulatòries.
 • 2.5. Communication and access to research data. La comunicació com a part del pla de màrketing. Publicacions en Open Access. Accés  obert a les dades d’investigació.

  12.30-13.30

 Secció 3. Implementation

 • 3.1. The teamL’equip guanyador.
 • 3.2. Work packages, deliverables, milastones, risks. Entre l’ambició i el realisme.
 •   3.3. Resources. Pressupost del projecte, nivell requerit de detall.
 • Categories de costos i intensitat de la subvenció: errors típics en la justificació.
 • Certificat d’auditoria i auditories ex-post

             Exercici pràctic sobre la secció 3.3

  13.30-14.30

 Pausa per dinar

  15.30-16.30

 La fase de l’entrevista  

 • Funcionament pràctic de la fase d’entrevista.
 • Plantilla de la presentació (Pitch), relació amb cada secció de la proposta.
 • Com preparar-se per l’entrevista.
 • Preguntes típiques.
 • Feedback que es rep després de l’estrevista.

              Exercici pràctic sobre la fase d’entrevista

  16.30-17.00

Tancament del curs

Organitzador

Innovacióinnovacio@foment.com Innovació Competitiva

Foment del TreballVia Laietana, 32, 08003 Barcelona

X