Assessorament,
informació i connexió

Assessorament,
informació i connexió

Assessorament,
informació i connexió

Digitalitza’t guia les empreses catalanes, en especial les pimes, per tal que identifiquin la necessitat de transformar-se i descobreixin quines eines digitals poden millorar el seu negoci. Acompanyem en la diagnosi inicial i aprofundim en les diferents tecnologies a través de jornades i tallers. Per últim tanquem el cercle connectant amb proveïdors de solucions digitals així com altres iniciatives innovadores.

Tot seguit, aprofundim en les diverses línies d’actuació.

T’orientem i assessorem!

 

Aquest servei se centrarà en acompanyar a les pimes i autònoms a través de sessions d’orientació grupals i individuals i resolució de consultes, de manera presencial i virtualment.

L’objectiu és propiciar espais de reflexió per a la realització d’una diagnosi estratègica. En aquesta etapa, totes les entitats territorials que participen i col·laboren amb Foment, actuaran com a punts de referència físics i virtuals per a resoldre consultes sobre les solucions tecnològiques disponibles, els proveïdors que puguin facilitar el començament del procés de transformació digital i les convocatòries d’ajudes existents dirigides a la digitalització de les empreses.

En l’àmbit de la industria 4.0, aquest tipus de sessions facilitaran a les pimes identificar el seu punt de partida i conèixer el seu grau de maduració, tant des de la perspectiva de la implantació de tecnologies com de les estratègies de negocis a nivell industrial.

NOVETAT! a partir del 5 de juliol a les 9 del matí están disponibles els cupons d’ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa. Si ets una PIME interessada en els d’Innovació i/o Industria 4.0 (diagnosi o assessorament per la implantació) contacta amb nosaltres i et conectem amb els nostres assessors acreditats corresponents.

Els beneficis de rebre aquest
assessorament són:

Conèixer els instruments públics disponibles per acompanyar aquest procés de transformació. A nivell estratègic, estudiar i analitzar la seva situació en el context d’un marc de referència territorial o sectorial per a identificar les necessitats i oportunitats que tingui per millorar-la, mantenir-la, pivotar-la o fins i tot de reinventar-se a nivell de model de negoci.
A nivell tecnològic, conèixer quines són les tecnologies que, de manera aïllada o en conjunt, poden ajudar a millorar els processos productius, serveis o els productes que desenvolupa. Identificar els seus punts forts i per tant el seu valor diferencial de cara a la competència existent.

Els beneficis de rebre aquest assessorament són:

Conèixer els instruments públics disponibles per acompanyar aquest procés de transformació.

A nivell estratègic, estudiar i analitzar la seva situació en el context d’un marc de referència territorial o sectorial per a identificar les necessitats i oportunitats que tingui per millorar-la, mantenir-la, pivotar-la o fins i tot de reinventar-se a nivell de model de negoci.

A nivell tecnològic, conèixer quines són les tecnologies que, de manera aïllada o en conjunt, poden ajudar a millorar els processos productius, serveis o els productes que desenvolupa.

Identificar els seus punts forts i per tant el seu valor diferencial de cara a la competència existent.

Participa en jornades i tallers

T’oferim un conjunt de jornades i tallers 100% subvencionats orientats a explicar per què és necessari incloure els processos de digitalització i l’ús de TICS a la teva empresa, independentment de la grandària o sector. Aquestes sessions se centraran prioritàriament en l’àmbit de la indústria 4.0 però també es duran a terme sessions per impulsar la transformació digital del sector serveis, així com sessions per informar sobre les convocatòries i ajuts disponibles per a les empreses.

Agenda

No event found!

Eixos

PROTOTIPATGE, FABRICACIÓ I MUNTATGE

GENERAL I TRANSVERSAL
PROVEÏDORS TECNOLÒGICS
VERIFICACIÓ
DISSENY I PERSONALITZACIÓ

Et connectem amb proveïdors
de solucions digitals

 

Et connectem amb les eines que hi ha al mercat que poden facilitar que les empreses, especialment les pimes, siguin més competitives.

Participa a les sessions on proveïdors i futurs clients poden establir un primer contacte aportant valor a uns i altres.