El passat 30 de desembre el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l’Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la digitalització de petites empreses , microempreses i persones en situació d’autoocupació, en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya -Finançament per la Unió Europea-Next Generation EU (Programa Kit Digital).

El programa Kit Digital està dotat d’un pressupost total de 3.067 milions d’euros i té com a objectiu ajudar a digitalitzar a pimes i autònoms de tot el territori nacional. A través de diferents convocatòries, els beneficiaris rebran una ajuda en forma de bo digital per a contractar lassoluciones disponibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa, recollit en la plataforma Accelera Pime.

En aquest context, Red.es, organisme públic competent per a la concessió de les ajudes del Programa Kit Digital, posa en marxa la Convocatòria d’ajudes destinades a la digitalització d’empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats)que té per objecte la concessió d’ajudes a petites empreses , microempreses i persones en situació d’autoocupació per a l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze (12) mesos, computant-se des del 2 de setembre del 2022 a les 11:00 hores fins al 2 de setembre del 2023 a les 11:00 hores, de conformitat amb l’article 23.2.g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article 26.1 de les Bases Reguladores. Aquest termini conclourà abans si s’esgotés el crèdit pressupostari establert a l’apartat tercer de la present Convocatòria.