El passat 15 de novembre es van publicar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del “Programa Generació Digital: Agents del Canvi”.

L’objectiu d’aquestes ajudes és oferir als joves i prioritàriament a les persones en situació d’atur i les dones, els coneixements i les habilitats necessàries per a la seva incorporació al mercat laboral com a agents de transformació digital, desenvolupant i implementant la fulla de ruta de la Digitalització de la Pyme i reduint la desigualtat de gènere, incrementant el nombre de dones formades i treballadores en el sector TIC.

Els beneficiaris de les accions formatives són els joves que treballen en pimes d’entre 10 i 259 treballadors (fins a un màxim de 3 treballadors per empresa) i els joves que estan en situació d’atur.

El termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats de formació es va iniciar el dia 15 de novembre de 2022 i finalitzarà el 15 de desembre de 2022.

Per als treballadors de pymes interessats en participar, el termini de presentació de sol·licituds encara que no s’ha especificat.