Menu

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que poden realitzar els usuaris de la web corporativa de Foment del Treball Nacional, que actualment es troba en la URL www.foment.es, sense perjudici que certs serveis, continguts o activitats dintre de la web corporativa se sotmetin a les seves pròpies condicions. Per tant, a continuació apareixen els termes de l’acord legal que s’estableix entre l’usuari i Foment. A l’accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l’usuari manifesta haver llegit, comprès i estar d’acord en aquests termes i complir totes les normes i lleis aplicables.

L’accés i ús de la web corporativa té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i ús de determinades informacions i serveis oferts a través de la web corporativa només poden fer-se previ registre de l’usuari. En cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a la qual se li concedeixen. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

Foment ofereix en la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d’activitat, continguts i serveis que realitza. Aquesta informació no constituïx una oferta comercial de compra o venda d’aquests serveis, pel que els preus corresponents no estan publicats.

Foment es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

Foment és titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta website: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció i ordre dels seus continguts, tret que s’especifiqui altra cosa.

Foment li autoritza a descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web, però exclusivament per al seu ús personal i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de Foment, ni canviï, modifiqui o suprimeixi qualsevol informació, contingut o els seus advertiments. La còpia d’informació no ha d’entendre’s com una autorització per a transferir-li a l’Usuari o a qualsevol persona cap llicència sobre cap copyright, palès o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual de Foment.

Foment prohibeix la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de Foment.

Foment no garanteix que l’accés a la website sigui ininterromput. La pàgina i continguts poden contenir errors tipogràfics, imprecisions tècniques, inexactituds o omissions. Foment no garanteix l’exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol declaració o qualsevol altra informació publicada en la seva pàgina web. L’Usuari accepta que qualsevol decisió, una vegada feta aquest advertiment, serà assumida pel seu propi compte i risc.

Foment no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seva pàgina web.

Foment no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través d’aquest portal, pel que no respondrà enfront d’aquells danys o perjudicis que puguin derivar-se de l’ús d’aquesta informació.

Si no s’estableix el contrari expressament, Foment no és part, ni està involucrat ni és responsable de les transaccions, acords, contractes o disputes entre l’usuari i tercers publicitaris. Les transaccions, acords o contractes de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats en o a través d’aquest portal, són única i exclusivament entre l’usuari i els publicitaris. En cas de disputa, l’usuari allibera a Foment, i als seus directius i

empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals transaccions, acords, contractes o disputes.

Foment no es responsabilitza de danys o perjudicis derivats de l’accés, ús o dolenta utilització dels continguts del portal. En cap cas Foment serà responsable davant cap part per qualsevol dany directe, indirecte, especial o resultant per l’ús d’aquest lloc web o de qualsevol altre lloc web al que s’accedeixi mitjançant un enllaç, reexpedeixo o associació (links) o cercador.

Foment no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquesta website i cooperés, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.

Foment pot proporcionar enllaços (links) a altres llocs web dirigits per entitats o persones no relacionades amb Foment. Aquest no efectua representació de cap tipus ni garantia expressa o implícita sobre cap altre lloc web al que pugui accedir a través del nostre lloc web.

Foment no és responsable dels continguts que apareixen publicats en aquests llocs web, fins i tot si algun pugui contenir el logotip de Foment, al no tenir cap control sobre el contingut d’aquest llocs web. Si Vostè decideix visitar algun lloc mitjançant enllaç (link), ho farà exclusivament sota el seu propi risc, i és la seva responsabilitat prendre totes les mesures de protecció contra virus o altres elements de naturalesa destructiva.

Foment o els seus llocs espònsors o els seus associats estan legalment autoritzats a usar marques registrades, noms comercials, logotips o símbols de copyright de Foment.

Els continguts d’aquesta pàgina web són controlats per Foment, el qual posa de manifest que és possible que aquests continguts no siguin apropiats o no estiguin disponibles per al seu ús des d’un lloc situat fora del territori espanyol. L’accés als continguts d’aquesta web està prohibit des dels territoris en els quals, segons la legislació vigent en els mateixos, són continguts il·legals. L’accés des d’un lloc fora d’Espanya estarà subjecte al compliment de les lleis aplicables en aquest lloc.

Les activitats, continguts i serveis inclosos en aquesta web estan dirigits a usuaris d’Espanya. Per a qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb aquest Avís Legal i Condicions d’Ús serà d’aplicació la Legislació Espanyola, sent competents igualment els tribunals, amb submissió expressa a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través d’aquest portal, material que restringeixi o impossibiliti a altres usuaris utilitzar i gaudir el portal; sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, racista, obscè, ofensiu, pornogràfic, indecent o irrespectuós amb les religions; constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual o industrial, que contingui virus o altres component nociu capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; que contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses o que inclogui material publicitari no sol·licitat o subliminal.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no interferir el portal o els servidors connectats al portal i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del portal; a no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; a no influir en el portal de manera que s’afecti negativament en les consultes, sol·licituds i contractacions d’altres usuaris; a no amenaçar ni coaccionar a altres usuaris; a no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres usuaris; a no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats i a no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no mostrar, vendre, transmetre, usar, emmagatzemar, extreure o explotar els noms personals o marques comercials, adreces, números telefònics i de fax, adreces d’e-mail, llistats, preus o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.

X
X