Menu

Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva – Febrer de 2024

En l’informe del Mercat Laboral i de la Negociació Col·lectiva es troben les darreres dades estadístiques disponibles del mercat de treball i negociació col·lectiva sobre ocupació, atur registrat, enquesta de població activa, afiliació, contractació, convenis col·lectius, inaplicacions de Convenis Col·lectius, expedients de Regulació d’ocupació, conflictivitat laboral i resolució extrajudicial de conflictes, així com un monogràfic sogre l’anàlisi de les propostes del Govern i la desacceleració de l’ocupació.

  • Date 17 de febrero de 2024
  • Tags Informe del Mercado Laboral y Negociación Colectiva
X
X