Menu

Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva – Maig de 2024

L’informe del Mercat Laboral i de la Negociació Col·lectiva es troben les darreres dades estadístiques disponibles del mercat de treball i negociació col·lectiva sobre ocupació, atur registrat, enquesta de població activa, afiliació, contractació, convenis col·lectius, inaplicacions de Convenis Col·lectius, expedients de Regulació d’ocupació, conflictivitat laboral i resolució extrajudicial de conflictes.

  • Date 17 de mayo de 2024
  • Tags Informe del Mercado Laboral y Negociación Colectiva
X
X