Misión comercial a Kenya, Etiopía y Tanzania

junio, 2020

11jun9:16- 9:16Actividad finalizadaMisión comercial a Kenya, Etiopía y Tanzania9:16 - 9:16 KenyaCategoría:Internacional,Misiones Empresariales

Inscríbete a la actividad

¿No podrás asistir a la actividad?Cambiar mi inscripción

Hora

(Jueves) 9:16 - 9:16

Ubicación

Kenya

Detalles

En el marc del Pla Internacional per l’any 2020, Foment del Treball Nacional  organitza una missió internacional multisectorial a Kenia, Etiopia i Tanzània. Pendent confirmació noves dates.

Aquesta missió està destinada a totes aquelles empreses que consideren aquests mercats com a possible destí de les seves exportacions i que vulguin establir contactes amb potencial distribuïdors, clients, socis comercials, etc…

Un consultor especialitzat serà l’entitat encarregada de preparar les agendes de contactes per totes aquelles empreses que ho sol·licitin.

L’ajut en concepte de bossa de viatge (pendent d’aprovació) . (L’import corresponent a l’any 2019 va ser de  1.189,99€ si l’empresa viatja als tres països).

Itinerari

Pendent de confirmar l’itinerari.

Allotjament

 • Allotjament i esmorzar a Kenia.
 • Allotjament i esmorzar al Etiopia.
 • Allotjament i esmorzar a Tanzània.

Cost de l’agenda

 • Agenda 1 país – 
 • Agenda 2 països –
 • Agenda 3 països –
 • Quota d’inscripció per empresa participant 450€ + iva

Condicions econòmiques i modalitat de pagament

 1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:
  1. Formulari d’inscripció emplenat .
  2. Comprovant de la transferència bancària per el 50% del cost, al nº de compte FOMENT DEL TREBALL ES38-0128-7613-79-0100000716. Indicant:  “MISSIÓ kenia_etiopia_tanzania+ nom empresa“.
  3. El 50% restant s’abonarà 10 dies abans de l’inici del viatge. En cap cap es facilitarà l’agenda de contacte si no s’ha abonat l’import de la factura.
  4. Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.
  5. En cas de cancel·lació per part de l’empresa no es retornarà l’import del 50% abonat i en el cas que durant la preparació de l’agenda s’hagi incorregut en alguna despesa l’empresa haurà d’assumir el cost.
  6. Les empreses participants en la missió hauran de sortir i tornar des de Catalunya.
  7. Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establerts. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar el possible ajut de “Bossa de viatge”.
  8. L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

El programa inclou:

 • Agenda de contactes individualitzada per cada empresa participant.
 • Suport en la logística del viatge.
 • Suport tècnic durant el viatge.

El programa no inclou:

 • Despeses de viatge i allotjament
 • Desplaçaments interns per assistir a les reunions
 • Dietes

Visat

Es requereix visat per viatjar als Kenia:  https://visados.org/requirements

Es requereix visat per viatjar al Etiopia:  https://visados.org/requirements

Es requereix visat per viatjar a Tanzània: https://visados.org/requirements

Más información: 934841220

Organizado por

Internacional Foment Internacional

X