Menu

BIBLIOTECA ARXIU

La Biblioteca Arxiu es va crear el 1889, any en què es constitueix formalment Foment del Treball Nacional. Dóna compte de la història de l’associacionisme empresarial de Catalunya i molt especialment del segle XIX, tot i que conserva llibres anteriors al 1800.

El 1892 la Junta Directiva aprova un Reglament de la Biblioteca i del Gabinet de Lectura i es publica un catàleg imprès de matèries, que el 1914 s’adapta al sistema de Classificació Documental de Brussel·les (1907) pel bibliotecari Sebastià Farnés.

Foment del Treball ha iniciat la primera fase de digitalització del seu arxiu històric entre 1829-1936, amb 136 volums i 31.000 imatges digitalitzades. Entre aquests documents trobem actes, registre d’oficis i correspondència.

CONTACTA AMB LA BIBLIOTECA ARXIU

HORARI

10 a 14 hores (cita prèvia)

TELÈFON

93 484 12 35

EL NOSTRE EQUIP

Valle Cruz

Responsable Biblioteca

El fons documental de Foment compta amb més de 80.000 volums dividits en quatre seccions:
El fons documental de Foment compta amb més de 80.000 volums dividits en quatre seccions:

L’Arxiu de Foment (AFTN) reflecteix la història de l’associacionisme empresarial a Catalunya. Conserva el llegat que van deixar les diverses institucions precedents de l’actual Foment, en què destaquen els escrits i documents manuscrits generats per la Comissió de Fàbriques.
Podem resumir el seu contingut en seccions i sèries:

Seccions:

 • Comissió de Fàbriques, Teixits i Estampats de Cotó de Catalunya (1829-1847)
 • Junta de Fàbriques (1847-1861)
 • Institut Industrial de Catalunya (1848-1879)
 • Foment de la Producció Nacional (1869-1880)
 • Foment de la Producció Espanyola (1876-1888)
 • Institut de Foment del Treball Nacional (1879-1889)
 • Foment del Treball Nacional (1889-1936)

Sèries:

 • Actes Junta Directiva i Comissió de Govern interior
 • Copiador de Cartes, oficis, comunicacions
 • Llibres d’administració i comptabilitat
 • Lligalls correspondència rebuda
 • Lligalls d’assumptes interns (edifici, pressupostos, homenatges…)
 • Memòries (1883 — )
 • Publicacions periòdiques:
  1849-1850 “El Bien Público”
  1869 “El Protector del Pueblo”
  1869-1870 “Fomento de la Producción Nacional”
  1870-1879 “Fomento de la Producción Nacional”
  1876-1889 “Fomento del la Producción Española”
  1880-1888 “El Eco de la Producción”
  1890-1892 “El Economista Español”
  1892-1936 “El Trabajo Nacional”
  1942-1943 Información Económica”
  1943-1970 “Fomento del Trabajo Nacional”
  Economía nacional, internacional y de la empresa
  1970-1978 “Fomento del Trabajo Nacional”
  1978- “Horizonte Empresarial”

La Biblioteca compta amb uns 80.000 volums, bàsicament de temes econòmics i socials. Van contribuir amb els seus donatius: Josep Ferrer i Vidal, Frederic Rahola, Guillem Graell, Emili Orellana, Víctor Balaguer, Lluís Segó, Juan Navarro Reverter, Josep M. Albert Despujol, Baró de Terrades, entre d’altes.

Té un important fons de més 200 llibres anteriors a 1800 (3 llibres del s. XVI, 25 del s.XVII i 183 del s. XVIII).

Entre aquests destaquen:

 • Constitucions i altres drets de Catalunya, 1589, 1r vol.
 • Marco Tilius Tirón. Notae romanorum veterum. Quibus litera verbum facit (Taquigrafia romana), 1603. Les notes tironianes foren empleades per recollir amb aquest sistema taquigràfic els discursos del Senat Romà.
 • Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha (1605) i 1ª edició foto-tipogràfica, 1872. Edició de només 1605 exemplars per a Espanya.
 • Frigola, Vicente. Relación de los pueblos de que consta el Principado, 1824. Considerat el primer nomenclàtor català.
 • Tos, Joaquín. Paleografía que para la inteligencia de los manuscritos antiguos de este Principado. Apèndix d’escrivans i notaris de Barcelona del segle XIII. Paleografia catalana. (anterior a 1828).

El catàleg de títols de revista de Foment del Treball consta d’ unes 1500 entrades tancades; quatre del s. XVIII i més de 160 del s. XIX.

Entre les col·leccions més importants destaca:

 • Mercurio histórico y político, 1743
 • Descriptions des Arts et Metiers 1761 87 vols.
 • Diario de Barcelona (1793)
 • Gaceta de Madrid (1848)
 • Diario de Sesiones de las Cortes, Congreso de Diputados desde las Cortes de Castilla y de Cádiz (1563). (Volums publicats el 1877)
 • The Economist (1876)
 • Dekorative Vorbilber, 1890. 21 vol.
 • Boletín de Reformas Sociales (1904-1924)
 • Col.leccions de lletres de canvi adquirides per Foment del Treball l’any 1895:
  • Lletra de Canvi de València (s.XV)
  • Lletra de Vanio de Nàpols (s. XVI)
 • Samponts Roca, Francisco. Noticia de una nueva Bomba de Fuego, 1805
 • Rovira, Joaquín. Libro de teoría de la fabricación de la seda …1838
 • Rico y Sinobas. Ornamentación catalana: cerrajería en la Edad Media, 1880
X
X