Menu

MEDALLES D'HONOR I PREMIS
CARLES FERRER SALAT

Cada any celebrem les Medalles d’Honor i els Premis Carles Ferrer Salat, un reconeixement a la tasca empresarial de tot un any o a la trajectòria de persones o empreses que han destacat dins el seu àmbit. Descobreix les últimes novetats aquí!

ÚLTIMA EDICIÓ

VOLS PARTICIPAR?

PROPERA EDICIÓ

El proper 27 de juny tindrà lloc la celebració del Dia de l’Empresa, declarat oficialment per la Generalitat de Catalunya en reconeixement a les empreses i empresaris del país.

Aquest mateix dia, Foment del Treball celebrarà el seu acte anual de referència a la seva seu, amb el lliurament de les Medalles d’Honor i els XV Premis Carles Ferrer Salat en un còctel institucional que congregarà com cada any els agents principals del món empresarial i sociopolític de Catalunya.

Aquest acte serà també la cloenda de les activitats que Foment ha celebrat amb motiu del seu 250è aniversari.

Foment del Treball va instaurar al 2007 les Medalles d’Honor i els Premis Carles Ferrer Salat de la institució per reconèixer i distingir la tasca realitzada pels empresaris durant el darrer any o bé al llarg de la seva trajectòria. Uns guardons que homenatgen els valors de l’empresari  liberal, obert i defensor del coneixement i el diàleg, com ho va ser Carles Ferrer Salat, brillant empresari i economista català, clau en el renaixement de la patronal catalana al 1977 amb l’arribada de la democràcia.

Més de 15 anys compromesos amb aquesta cita anual, que en aquesta edició 2022 compte amb la col·laboració de CaixaBank, Endesa, PwC, Repsol, Telefónica Empresa i Abertis.

Gràcies al patrocini de:

PROGRAMA DE LA XV EDICIÓ

250 ANIVERSARI DE FOMENT

27 DE JUNY DE 2022

PREMIS

6

MEDALLES
D’HONOR

2

EDICIONS

15

ENTREGA DELS XV PREMIS
CARLES FERRER SALAT

CATEGORIA

COMPROMÍS
SOCIAL

CATEGORIA

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

CATEGORIA

PIME
DE L’ANY

CATEGORIA

COMPROMÍS
SOCIAL

CATEGORIA

INNOVACIÓ I
NOVES TECNOLOGIES

CATEGORIA

PIME
DE L’ANY

CATEGORIA

INTERNACIONALITZACIÓ

CATEGORIA

INNOVACIÓ

CATEGORIA

IGUALTAT

CATEGORIA

INTERNACIONALITZACIÓ

CATEGORIA

INNOVACIÓ

CATEGORIA

IGUALTAT

ENTREGA DE LES
MEDALLES 2021

MEDALLES
D’HONOR

TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL

MEDALLES
D’HONOR

EMPRESARI DE L’ANY

ACTUALITAT

Enrique Lacalle Coll, Victor Grifols Deu i Raimon Grifols Roura guardonats amb les Medalles d’Honor de Foment del Treball
Destaquem Premis Carles Ferrer Salat Premsa
Enrique Lacalle Coll, Victor Grífols Deu i Raimon Grífols Roura guardonats amb les Medalles d’Honor de Foment del Treball
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat Premsa
Sa Majestat el Rei presideix l’acte de lliurament de les Medalles Commemoratives i dels XIV Premis Carles Ferrer Salat en el marc del 250 aniversari de Foment
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat Premsa
Isidre Fainé i l’Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA), guardonats amb les Medalles Commemoratives del 250è aniversari de Foment
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Josep Sánchez Llibre: “Administracions i empresaris hem de fer efectiva una estratègia conjunta per aconseguir una ràpida recuperació econòmica”
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Streaming del lliurament de les Medalles d’Honor 2020 i dels XIII Premis Carles Ferrer Salat: “Connectant empresa i progrés”
Destaquem Premis Carles Ferrer Salat
Foment del Treball reconeix Ángel Simón amb la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any
Destaquem Premis Carles Ferrer Salat
Sánchez Llibre demana als polítics que posin punt i final al conflicte en favor de l’interès general
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Foment del Treball reconeix Luca de Meo amb la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Foment del Treball reconeix Francisco Reynés amb la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any
Destaquem Premis Carles Ferrer Salat
Ana Botín recull la Medalla d’Honor del Foment a mans del president, Joaquim  Gay de Montellà
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Gay de Montellà anima a emprendre projectes de futur amb impacte internacional i recorda Barcelona 92
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Foment del Treball distingeix a Ana Botín amb la Medalla d’Honor com a Empresari de l’Any
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Foment reconeix l’esforç inversor de SEAT i la trajectòria empresarial de Javier Godó
Destaquem Premis Carles Ferrer Salat
Foment distingeix Sol Daurella i Leopoldo Rodés amb les Medalles d’Honor de la institució
Premis Carles Ferrer Salat
Foment lliura la Medalla d’Or de la institució a Sa Majestat el Rei
Premis Carles Ferrer Salat
Foment distingeix Mariano Puig i Carlo Umberto Bonomi amb les Medalles d’Honor de la institució
Premis Carles Ferrer Salat
Foment distingeix César Alierta i Miguel A. Torres amb les Medalles d’Honor de la institució​​​​​​
General Premis Carles Ferrer Salat

ACTUALITAT

Enrique Lacalle Coll, Victor Grifols Deu i Raimon Grifols Roura guardonats amb les Medalles d’Honor de Foment del Treball
Destaquem Premis Carles Ferrer Salat Premsa
Enrique Lacalle Coll, Victor Grífols Deu i Raimon Grífols Roura guardonats amb les Medalles d’Honor de Foment del Treball
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat Premsa
Sa Majestat el Rei presideix l’acte de lliurament de les Medalles Commemoratives i dels XIV Premis Carles Ferrer Salat en el marc del 250 aniversari de Foment
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat Premsa
Isidre Fainé i l’Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner (AITPA), guardonats amb les Medalles Commemoratives del 250è aniversari de Foment
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat
Josep Sánchez Llibre: “Administracions i empresaris hem de fer efectiva una estratègia conjunta per aconseguir una ràpida recuperació econòmica”
Destaquem General Premis Carles Ferrer Salat

CATEGORIES

Aquest premi distingeix a aquelles empreses/institucions que hagin realitzat el disseny o la incorporació d’una innovació substancial a un producte o servei ja existent que comporti millores en el comportament ambiental respecte a alternatives similars mantenint al mateix temps les seves funcionalitats, que hagin impulsat el desenvolupament i l’aplicació d’una nova tecnologia que promogui una producció més eco-eficient (per exemple, augmentant l’eficàcia dels recursos o reduint els residus i les emissions) i/o que hagin desenvolupat projectes de formació, educació i sensibilització mediambiental.

Es lliurarà el premi a aquella empresa/institució que hagi destacat per les seves activitats i iniciatives enfortint la seva posició en els mercats exteriors i contribuint, al seu torn, a la internacionalització de l’economia. A més dels mèrits quantitatius i qualitatius, es valorarà especialment l’aplicació de noves tecnologies en els sistemes de gestió, distribució o comercialització per tal de potenciar l’accés a determinats mercats.

Podran accedir a aquest premi aquelles empreses/institucions amb projectes empresarials que hagin aconseguit una transformació directe i real en la societat mitjançant mètodes innovadors o que tinguin com a objectiu donar resposta a les necessitats emergents de la societat contribuint a la resolució d’un problema social o a una millora efectiva i sostenible de la vida de les persones a les quals es dirigeixen. També podran ser distingides en aquesta categoria aquelles empreses/institucions que la seva tasca representi una contribució rellevant en benefici de la humanitat en qualsevol de les disciplines corresponents als àmbits de les Arts, les Lletres, les Ciències Socials o les Humanitats.

En aquesta categoria es reconeix el mèrit d’aquelles empreses/institucions en la que la seva trajectòria a la millora contínua dels processos operatius ha estat conseqüència directa de la correcta gestió del coneixement i la tecnologia. Quedaran incloses en aquesta categoria, a més, aquelles empreses/institucions de les quals es valori especialment els avenços tecnològics aconseguits o l’aplicació extensiva dels mateixos a un sector determinat.

Aquest premi busca reconèixer la tasca de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, pilar fonamental en la generació de riquesa i creació d’ocupació en el territori. Les companyies que podran accedir a aquest guardó són aquelles PIMES en què la innovació i la sostenibilitat estiguin en el seu ADN, apostin per la internacionalització, i contribueixin a la creació d’ocupació i al desenvolupament del talent dels seus empleats a través d’accions com la formació. També han d’impulsar projectes socialment responsables que millorin el desenvolupament econòmic i social de la vida de les persones i plans corporatius d’igualtat en la companyia.

Aquest guardó vol premiar aquelles companyies/institucions que practiquen una efectiva igualtat de tracte i oportunitats entre les persones, mitjançant una gestió empresarial integradora de la diversitat, i que a més aposten per la formació, el desenvolupament professional i la generació de talent. El guardó posa el focus en empreses /institucions en què la igualtat de gènere és un dret fonamental per al progrés i la cohesió social, a més d’un factor de competitivitat clau vinculat a la gestió del talent. Per això, les companyies que podran ser mereixedores d’aquest guardó no només han d’impulsar plans de carrera que promoguin i retinguin el talent, dur a terme la paritat tant en els càrrecs directius com en la pròpia organització o comptar amb plans d’igualtat que assegurin la igualtat d’oportunitats en tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat de l’empresa, sinó que han de realitzar altres iniciatives innovadores que fomentin aquest fi.

JURAT

La XV edició dels Premis Carles Ferrer Salat de FOMENT DEL TREBALL compta amb un prestigiós jurat format pels màxims representants de les organitzacions, institucions i entitats més reconegudes i representatives de l’àmbit econòmic i empresarial català.

El President de Foment del Treball serà el President del Jurat i tindrà vot de qualitat en cas de necessitat de desempat. Organitzarà i dirigirà les deliberacions i, en el seu cas, les votacions que es produeixin. Durant les deliberacions, el President podrà proposar qualsevol mena de mesura que ajudi a la més justa aplicació i interpretació d’aquest Reglament.

El Secretari del Jurat, que serà el Secretari General Adjunt de Foment del Treball, aixecarà acta de les reunions, interpretarà el present Reglament i tindrà veu però no vot.

El Jurat formalitzarà una valoració de les candidatures guanyadores amb les conclusions més rellevants que han avalat la seva decisió.

El Jurat podrà declarar deserts els Premis si considera que les actuacions realitzades pels candidats presentats no reuneixen mèrits suficients.

PREMIATS

MEDALLES  COMMEMORATIVES 250è ANIVERSARI FOMENT DEL TREBALL

Sr. Isidro Fainé
FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA

ASSOCIACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL DEL PROCESO ALGODONERO
(AITPA)

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
GRUP SORIGUÉ

Innovació
GRUP EULEN i FUNDACIÓ CUGAT

Medi Ambient
HERCAL DIGGERS

Internacionalització
FLUIDRA i WALLBOX

Igualtat
CARREFOUR

Pime de l’Any
BELLAPART


MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Martín Pérez Lombarte
FESTIVAL JARDINS PEDRALBES I FESTIVAL MIL·LENI

Empresari de l’Any
Sr. Àngel Simón
AGBAR

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
FUNDACIÓ SUPERACCIÓ

Innovació
IBERBOARD

Medi Ambient
EPSON

Internacionalització
FRIT RAVICH

Igualtat
MERCABARNA

Pime de l’Any
PICVISA

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Miguel A. Torres
MIGUEL TORRES, S.A.

Empresari de l’Any
Sr. César Alierta
TELEFÓNICA, S.A.

Compromís Empresarial
Sr. Jordi Comas
(a títol póstum)

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Xavier Badia (Curtidos Badia, S.A.)

R+D+I
LUCTA, S.A.

Medi Ambient
NESTLÉ ESPAÑA

Internacionalització
TAURUS GROUP

MEDALLES

Artística i Trascendència Social
Sra. Montserrat Caballé (in memoriam)

Trajectòria Empresarial
Sr. Joan Pujol
FOMENT DEL TREBALL

Empresari de l’Any
Sr. Francisco Reynés
NATURGY

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
AIGÜES DE BARCELONA

R+D+I
CELLNEX TELECOM

Medi Ambient
NUFRI

Internacionalització
GRUP CAÑIGUERAL

MEDALLES

President Foment del Treball – 1978-1994
Sr. Alfredo Molinas

Trajectòria Empresarial
Sr. Juan Antonio Samaranch
(in memoriam)

Empresari de l’Any
Sra. Ana Botín
Banco Santander, S.A.

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
FUNDACIÓN REPSOL

R+D+I
BARCELONA TECH CITY

Medi Ambient
MANGO

Internacionalització
ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Javier Godó Muntañola
GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN, S.A.

Empresari de l’Any
Sr. Francisco Javier García Sanz
SEAT, S.A.

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
CONDIS SUPERMERCATS, S.A.

R+D+I
GRUPO CARINSA

Medi Ambient
EMBOTITS SALGOT, S.A.

Internacionalització
GRUPO INDUKERN

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Leopoldo Rodés
(in memoriam)

Empresari de l’Any
Sra. Sol Daurella
Coca-Cola Iberian Partners

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Jordi Priu Pont (MMM S.A.)

R+D+I
FREIXENET S.A.

Medi Ambient
BASF ESPAÑOLA, S.L.

Internacionalització
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Marià Puig
PUIG

Empresari de l’Any
Sr. Carlo Umberto Bonomi
Investindustrial Advisors S.L.

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Carlos Duran (Hoy Voy)

R+D+I
GAES

Medi Ambient
GIRBAU GROUP

Internacionalització
AREAS, S.A.

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Miguel A. Torres
MIGUEL TORRES, S.A.

Empresari de l’Any
Sr. César Alierta
TELEFÓNICA, S.A.

Compromís Empresarial
Sr. Jordi Comas
(a títol póstum)

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Xavier Badia (Curtidos Badia, S.A.)

R+D+I
LUCTA, S.A.

Medi Ambient
NESTLÉ ESPAÑA

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. José Manuel Lara
President de Grupo Planeta

Empresari de l’Any
Sr. Clemence Cheng
Managing Director Central Europe de HPH

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Lucas Carné i Josep Mª Villanueva (Privalia)

R+D+I
GRUP BALFEGÓ

Medi Ambient
AGBAR

Internacionalització
HOTUSA

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Josep Ferrer Sala
President d’Honor de Freixenet

Empresari de l’Any
Sr. Isidré Fainé
President de La Caixa

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Tomás Diago Esteva (Softonic)

R+D+I
SEMILLAS FITÓ

Medi Ambient
INDUSTRIAS TITÁN

Internacionalització
GRIFOLS

MEDALLES

Gremi de Fabricants de Sabadell

Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone

Josep Sanchez Llibre

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Satisfacció del client
Grup Alimentari Guissona

Empresari de Futur
Guillem Bosch Goma (vistaOptica)

Formació
ESADE

Trajectòria empresarial
Basi S.A.

Internacionalització
Grup Vichy Catalan

MEDALLES

Palau de la Música

IESE Business School

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Satisfacció del client
Port Aventura

Empresari de Futur
Ignasi González Barros (Infojobs.net)

Formació en l’empresa
Schneider Electric España, S.A.

Trajectòria empresarial / professional
Casa Tarradellas
José Monje ( Restaurant Via Veneto)

Internacionalització
Cirsa Business Corporation, S.A.

Eficiència Energètica
Nissan Motor Ibérica, S.A.

Tecnologia Aplicada a l’Empresa
Soler & Palau, S.A.

 

MEDALLES

Banc Sabadell

RACC Automóvil Club

Barcelona Meeting Point

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Satisfacció del client
Iglesias Joiers

Empresari de Futur
Dídac Lee (IntercomGI – Spamina)

Trajectòria empresarial
F.Closa Alegret,S.A.
Fausto Grup d’Empreses

Internacionalització
Grup Vemsa 1857,S.L.

Millora del medi ambient
Yamaha Motor España

Tecnologia Aplicada a l’Empresa
La Morella Nuts, S.A.

 

PREMIATS

MEDALLES  COMMEMORATIVES 250è ANIVERSARI FOMENT DEL TREBALL

Sr. Isidro Fainé
FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA

ASSOCIACIÓN INDUSTRIAL TEXTIL DEL PROCESO ALGODONERO
(AITPA)

 

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
GRUP SORIGUÉ

Innovació
GRUP EULEN i FUNDACIÓ CUGAT

Medi Ambient
HERCAL DIGGERS

Internacionalització
FLUIDRA i WALLBOX

Igualtat
CARREFOUR

Pime de l’Any
BELLAPART

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Martín Pérez Lombarte
FESTIVAL JARDINS PEDRALBES I FESTIVAL MIL·LENI

Empresari de l’Any
Sr. Àngel Simón
AGBAR

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
FUNDACIÓ SUPERACCIÓ

Innovació
IBERBOARD

Medi Ambient
EPSON

Internacionalització
FRIT RAVICH

Igualtat
MERCABARNA

Pime de l’Any
PICVISA

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Miguel A. Torres
MIGUEL TORRES, S.A.

Empresari de l’Any
Sr. César Alierta
TELEFÓNICA, S.A.

Compromís Empresarial
Sr. Jordi Comas
(a títol póstum)

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Xavier Badia (Curtidos Badia, S.A.)

R+D+I
LUCTA, S.A.

Medi Ambient
NESTLÉ ESPAÑA

Internacionalització
TAURUS GROUP

MEDALLES

Artística i Trascendència Social
Sra. Montserrat Caballé (in memoriam)

Trajectòria Empresarial
Sr. Joan Pujol
FOMENT DEL TREBALL

Empresari de l’Any
Sr. Francisco Reynés
NATURGY

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
AIGÜES DE BARCELONA

R+D+I
CELLNEX TELECOM

Medi Ambient
NUFRI

Internacionalització
GRUP CAÑIGUERAL

MEDALLES

President Foment del Treball – 1978-1994
Sr. Alfredo Molinas

Trajectòria Empresarial
Sr. Juan Antonio Samaranch
(in memoriam)

Empresari de l’Any
Sra. Ana Botín
Banco Santander, S.A.

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
FUNDACIÓN REPSOL

R+D+I
BARCELONA TECH CITY

Medi Ambient
MANGO

Internacionalització
ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Javier Godó Muntañola
GRUPO GODÓ DE COMUNICACIÓN, S.A.

Empresari de l’Any
Sr. Francisco Javier García Sanz
SEAT, S.A.

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Compromís Social
CONDIS SUPERMERCATS, S.A.

R+D+I
GRUPO CARINSA

Medi Ambient
EMBOTITS SALGOT, S.A.

Internacionalització
GRUPO INDUKERN

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Leopoldo Rodés
(in memoriam)

Empresari de l’Any
Sra. Sol Daurella
Coca-Cola Iberian Partners

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Jordi Priu Pont (MMM S.A.)

R+D+I
FREIXENET S.A.

Medi Ambient
BASF ESPAÑOLA, S.L.

Internacionalització
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Marià Puig
PUIG

Empresari de l’Any
Sr. Carlo Umberto Bonomi
Investindustrial Advisors S.L.

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Carlos Duran (Hoy Voy)

R+D+I
GAES

Medi Ambient
GIRBAU GROUP

Internacionalització
AREAS, S.A.

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Miguel A. Torres
MIGUEL TORRES, S.A.

Empresari de l’Any
Sr. César Alierta
TELEFÓNICA, S.A.

Compromís Empresarial
Sr. Jordi Comas
(a títol póstum)

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Sr. Xavier Badia (Curtidos Badia, S.A.)

R+D+I
LUCTA, S.A.

Medi Ambient
NESTLÉ ESPAÑA

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. José Manuel Lara
President de Grupo Planeta

Empresari de l’Any
Sr. Clemence Cheng
Managing Director Central Europe de HPH

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Lucas Carné i Josep Mª Villanueva (Privalia)

R+D+I
GRUP BALFEGÓ

Medi Ambient
AGBAR

Internacionalització
HOTUSA

MEDALLES

Trajectòria Empresarial
Sr. Josep Ferrer Sala
President d’Honor de Freixenet

Empresari de l’Any
Sr. Isidré Fainé
President de La Caixa

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Empresari de Futur
Tomás Diago Esteva (Softonic)

R+D+I
SEMILLAS FITÓ

Medi Ambient
INDUSTRIAS TITÁN

Internacionalització
GRIFOLS

MEDALLES

Gremi de Fabricants de Sabadell

Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone

Josep Sanchez Llibre

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Satisfacció del client
Grup Alimentari Guissona

Empresari de Futur
Guillem Bosch Goma (vistaOptica)

Formació
ESADE

Trajectòria empresarial
Basi S.A.

Internacionalització
Grup Vichy Catalan

MEDALLES

Palau de la Música

IESE Business School

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Satisfacció del client
Port Aventura

Empresari de Futur
Ignasi González Barros (Infojobs.net)

Formació en l’empresa
Schneider Electric España, S.A.

Trajectòria empresarial / professional
Casa Tarradellas
José Monje ( Restaurant Via Veneto)

Internacionalització
Cirsa Business Corporation, S.A.

Eficiència Energètica
Nissan Motor Ibérica, S.A.

Tecnologia Aplicada a l’Empresa
Soler & Palau, S.A.

MEDALLES

Banc Sabadell

RACC Automóvil Club

Barcelona Meeting Point

PREMIS CARLES FERRER SALAT

Satisfacció del client
Iglesias Joiers

Empresari de Futur
Dídac Lee (IntercomGI – Spamina)

Trajectòria empresarial
F.Closa Alegret,S.A.
Fausto Grup d’Empreses

Internacionalització
Grup Vemsa 1857,S.L.

Millora del medi ambient
Yamaha Motor España

Tecnologia Aplicada a l’Empresa
La Morella Nuts, S.A.

FES-TE SOCI Uneix-te a Foment del Treball i aprofita totes les avantatges de formar part de la major xarxa d'empresaris catalans del sud-oest d’Europa. MÉS INFORMACIÓ
X
X