Menu

Socis de Foment

Foment del Treball integra tres classes d’associats

Socis col·lectius

Reuneix les Associacions Sectorials -sector químic, hospitalari, turístic, metall i serveis, entre d’altres- i Territorials -provincials i comarcals- de Catalunya. També inclou els associats indirectes, formats de la relació que les diferents agrupacions estableixen entre elles.

Socis individuals

Com a casa gran dels empresaris catalans que és Foment, en ella s’hi engloben autònoms, startups, i empreses grans, mitjanes i petites amb seu o activitat a Catalunya. És primordial la unitat del teixit empresarial català en el seu conjunt.

Membres col·laboradors

Inclou aquelles entitats l’activitat de les quals no és totalment empresarial, però que faciliten l’activitat econòmica i professional i que desitgen integrar-se a Foment per rebre els seus serveis (cambres de comerç estrangeres, col·legis professionals, instituts d’activitat empresarial, etc.).

SERVEIS DIRECTES

Informació

FOMENT posa a disposició de les organitzacions empresarials (territorials o sectorials) i de les empreses associades una sèrie de departaments i serveis tècnics que assessoren i coordinen el treball de les comissions i els comitès.

Formació

Foment impulsa i promou més d’un centenar de jornades, seminaris i fòrums a l’any a càrrec dels millors experts. Sobre qüestions que afecten de manera directa la gestió empresarial, són, a més, un excel·lent punt de networking. Habitualment són sessions gratuïtes.

Sales i espais

FOMENT disposa d’un conjunt d’espais aptes per a reunions i esdeveniments, adaptables als diferents usos o necessitats (conferències, actes socials, reunions internes, presentacions comercials, desdejunis de treball…).

Publicacions

Els socis rebran, amb la periodicitat adequada, exemplars de la revista corporativa de Foment i se’ls aplicarà una tarifa especial en el supòsit que vulguin inserir publicitat en aquesta o en qualsevol altra publicació que edita Foment en diferents suports.

SERVICIOS INDIRECTOS

Representació

L’activitat de FOMENT es caracteritza per mantenir un diàleg permanent amb les distintes forces socials, polítiques i econòmiques: actua com a interlocutor de les organitzacions empresarials (territorials o sectorials) i de les empreses de Catalunya davant les distintes Administracions Públiques, els Sindicats, l’opinió pública i la resta de poders polítics i socials. Representa també els empresaris catalans davant els organismes internacionals i les autoritats de tercers països.

Defensa dels interessos

FOMENT té com a fi primordial defensar els interessos de les organitzacions empresarials (territorials o sectorials) i les empreses catalanes, fonamentalment en dues vessants:

  1. La postulació d’un marc favorable als interessos generals de l’activitat productiva de manera que tingui estímuls per invertir i sigui capaç de crear ocupació estable.
  2. Estar a prop de les diverses Administracions Públiques per promoure els canvis normatius adequats, modificar els inapropiats i evitar els que siguin innecessaris o lesius.

Patrocinis

Vincular una marca a Foment, suposa fer-ho a una institució de prestigi i fort arrelament a Catalunya i, alhora, ser present en les activitats del seu col·lectiu d’associats.

Més informació
Acords comercials

Les organitzacions i empreses vinculades a Foment del Treball es poden beneficiar d’avantatges i condicions especials de diferents acords comercials.

Més informació
Drets del soci

Coneix els drets com a soci col·lectiu, soci individual, soci col·laborador o empresa addherida a Foment del Treball.

Més informació

Vol associar-se a Foment?

Més informació
X