Comptes Anuals

Foment tanca uns comptes equilibrats corresponents al 2015 i destina 222.572 euros a provisions

Els comptes anuals de Foment del Treball de l’exercici 2015 mantenen la línia d’equilibri que ha consolidat la situació financera de l’entitat. Foment ha tancat els seus comptes de 2015 amb un resultat d’explotació de 75.501 euros i, per una política de prudència en les provisions que la dut a destinar a aquesta partida 222.572 euros, tanca l’any amb un resultat després d’impostos de -232.073 euros.

Alhora, Foment no només ha mantingut sinó que ha augmentat els ingressos per quotes d’associats i per lloguer dels espais de què disposa a la seva seu: per quotes de socis i gestió de l’edifici, Foment del Treball ha ingressat durant el darrer any 2.553.567 d’euros.

Durant l’any 2015, ha continuat la tendència en la reducció d’aportació de les Administracions Públiques, ja sigui per programes de formació o tècnics, bé sigui per la participació de tècnics de Foment en òrgans consultius o assessors de les Administracions. Davant d’això, Foment ha sostingut i incrementat la seva política de racionalització i ajust de la despesa, amb reduccions significatives en les principals partides del compte de resultats, com són: -4,51% en subministraments; -0,37% en personal; -18,03% en les principals partides de serveis exteriors.

X