Menu

PATROCINIS

Vincular una marca a Foment, suposa fer-ho a una institució de prestigi i fort arrelament a Catalunya i, alhora, ser present en les activitats del seu col·lectiu d’associats.

Hi ha diferents tipus de patrocinis:

Presència de la marca (logotip) de l’empresa interessada en els comunicats, les convocatòries, els anuncis i la documentació necessària per a l’organització i celebració de les diverses activitats formatives o informatives que promouen els diferents departaments de Foment.

Total o parcial d’alguna de les nou sales d’actes i reunions de la planta principal de Foment.

Patrocini d’activitats, jornades i seminaris formatius o informatius que formen part del calendari trimestral de Foment o d’aquells que, sense estar calendaritzats, són d’especial interès per a l’empresa interessada. En aquest cas, s’haurà de comptar amb el vistiplau dels responsables de Programes.

L’empresa interessada pot fer ofertes avantatjoses específiques o promocions entre el col·lectiu d’empreses, entitats i organitzacions associades a Foment.
Aquestes accions requereixen preus competitius, descomptes per volum i, per damunt de tot, tracte personalitzat.

Foment únicament es limita a crear una preferència, una recomanació, a aconsellar els productes i serveis d’aquestes companyies. No garanteix un èxit comercial, només facilita l’accés de les seves empreses, entitats i organitzacions associades als esmentats productes i serveis en les millors condicions, tant econòmiques com de serveis.

L’empresa interessada pot ser patrocinador d’algun dels premis que Foment atorga anualment. Permet la presència de la imatge corporativa de l’empresa interessada en els canals que l’entitat utilitza durant el període de promoció i presentació de candidatures, en la difusió dels nominats i dels guanyadors dels diferents premis, tant a la roda de premsa com en l’acte de lliurament de guardons.

La cerimònia de lliurament es fa en un acte públic únic, convocat pera aquesta finalitat. Per a aquest acte i en la seva condició de patrocinador, l’empresa interessada disposarà gratuïtament d’un nombre d’invitacions a determinar.

  • Revista

Existeix la possibilitat de posar anuncis a la revista periòdica de Foment. És una revista de contingut econòmic i empresarial. És un mitja idoni per dirigir-se al món empresarial, especialment a tots aquells que tenen poder de decisió o assessoren sobre temes que afecten l’empresa. Els seus exemplars es distribueixen entre organitzacions empresarials i empreses associades a Foment, Administracions públiques i centres universitaris.

En format digital l’abast de la revista és universal, atès que es pot consultar gratuïtament al lloc web de Foment (www.foment.com).

(*) Per a emplaçaments especials, encartaments o distribució de mostres de producte o obsequis comercials és necessari consultar  el nostre departament comercial.

  • Web Corporativa

Es pot contractar publicitat en diversos formats a convenir.

Contacte

Telf: 934 841 265
X
X