Sostenibilitat i medi ambient

Sostenibilitat i Medi Ambient

Sostenibilitat, medi ambient i empresa: una relació que va més enllà de l’estricte marc legislatiu. És, sens dubte, un eix més en la gestió de l’empresa i una oportunitat per al desenvolupament de noves empreses que ofereixen productes i serveis associats als reptes ambientals.

Fer compatible la defensa dels principis generals de la llibertat de mercat amb el compromís mediambiental és un dels eixos vertebradors de Foment del Treball.

Darreres análisis

Línies d'acció

  • Seguiment i posicionament de l’evolució legislativa als diferents nivells competencials en matèria d’aigües, canvi climàtic, residus, qualitat de l’aire, intervenció administrativa ambiental, responsabilitat ambiental, eficiència en l’ús dels recursos, producció i consum sostenible.

  • En l’àmbit de la gestió, posar en valor les accions realitzades per les empreses de Catalunya en els darrers vint anys.

  • Afavorir la detecció de noves oportunitats de negoci.

  • Reforçar l’accés a la informació i a les línies de suport europees i estatals, a fi d’afavorir els processos d’innovació de l’activitat industrial obsoleta, sovint amb derivades ambientals.

  • Reforçar Foment com a punt de trobada de nous sectors econòmics consolidats al voltant de l’eix de la sostenibilitat i fer-ho compatible amb la defensa dels principis generals de la llibertat de mercat.

  • Donar empara a emprenedors orientats en aquesta línia.

  • Integrar sectors d’activitat inicialment aliens a regulacions específiques de caràcter ambiental, que passen a ser estratègics com a centre del problema i també com a solució. Són exemples: vehicles, infraestructures, serveis de transport i logística.

Actualitat

Activitats

gener, 2019

No hi ha activitats programades

Et pot interessar:

El nostre equip

Alba Cabañas

Directora

Josep Bagué

President Comissió Medi Ambient

Dolors Oller

Administrativa

X