Estructura Executiva

El Secretari General és el màxim responsable executiu i com a tal du a terme els acords i directrius dels òrgans de govern. Nomenat per la Junta Directiva, dirigeix les àrees, departaments tècnics i serveis interns de l’organització.

El Comitè Executiu i la Junta Directiva de Foment del Treball van aprovar a finals de 2011 una nova estructura organitzativa, l’objectiu fonamental de la qual és enfortir l’activitat de la patronal catalana com a representant de les empreses davant les administracions i els reguladors. Aquesta nova estructura consta de tres noves direccions -Tècnica, de Formació i de Serveis-, i aporta a l’organització una major agilitat i rapidesa, alhora que posa en valor el potencial del seu capital humà.

Foment planteja aquesta estructura com un primer pas necessari per adequar-se a un nou context de canvis socials i econòmics.

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE

President

DAVID TORNOS

Secretari General
934 841 203
secretaria.general@foment.com

ANTONIO PIZARRO

Director Socis i RR. Externes
 934 841 265
socis@foment.com

ANA AGUIRRE

Directora de Comunicació
934 841 202
comunicacio@foment.com

PATRÍCIA MONTSERRAT

Directora Àrea Formació
934 841 232
formacio@foment.com

MARIBEL AGUIRRE

Directora Àrea de Serveis
 934 841 200
servicios.generales@foment.com

ALBA CABAÑAS

Directora Àrea Tècnica
934 841 225
foment@foment.com

SALVADOR GUILLERMO

Director Economia
934 841 225
economia@foment.com

ANTONIO SÁENZ

Director Innovació
934 841 226
innovacio@foment.com

DAVID TORNOS

Director Internacional
934 841 220
internacional@foment.com

JAVIER IBARS

Director Relacions Laborals
 934 841 221
laboral@foment.com

CÉSAR SÁNCHEZ

Director Of. Prevenció de Riscos Laborals
934 841 146
oficina.tecnica@foment.com

MARIA MORA

Directora Of. de Creació d’Empreses
934 841 221
foment.empren@foment.com

IRIS MOLINA

Directora Coneixement i FP
934 841 225
imolina@foment.com

CARLOS GARCÍA

Director Arxiu i Documentació
 934 841 257
biblioteca@foment.com

JOSEP PASCUAL

Director Administració
 934 841 200
foment@foment.com

CARLOS BARROS

Director Adm. de Sistemes Informàtics
 934 841 200
informatica@foment.com

X