ANGLÈS C.2.A.

maig, 2020

12maig - 30junymaig 120:00juny 30ANGLÈS C.2.A.(maig 12) 0:00 - (juny 30) 0:00 Aula Virtual

Hora

Maig 12 (Dimarts) 0:00 - Juny 30 (Dimarts) 0:00

Ubicació

Aula Virtual

Detalls

El curs d’Anglès C.2.A. de 60 hores  que s’imparteix amb aula virtual i/o a altres centres detallats en el lloc d’impartició de cada edició del curs, podràs llegir i escriure textos de qualsevol tipus i sobre qualsevol tema; expressar opinions i emocions amb matisos i amb participació activa en qualsevol entorn acadèmic o professional; relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors; utilitzar i combinar amb fluïdesa construccions gramaticals complexes com temps verbals, oracions condicionals desitjos, i preferències en diversos contextos.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell o adjuntar-nos còpia del teu diploma

Objectius generals del curs: 

  • Comprendre qualsevol tipus de registre tant en converses presencials com en discursos retransmesos.
  • Produir missatges clars, fluids i ben estructurats.
  • Posseir un bon domini del llenguatge sostingut, i ser conscient dels nivells connotatius del significat.
  • Participar amb confiança en debats i discussions de contingut complex.
  • Comprendre i interpretar gran varietat de formes de llengua escrita, amb molt girs col·loquials, apreciant distincions d’estil i significat.
  • Escriure textos complexos amb claredat i fluïdesa, amb un estil apropiat i eficaç, així com amb una estructura lògica.
  • Utilitzar amb major domini una gamma més àmplia de vocabulari complex sobretot a nivell d’expressions idiomàtiques, metàfores, phrasal verbs i descripcions més elaborades.
  • Transmetre amb precisió matisos subtils de significat utilitzant un àmplia sèrie de procediments de modificació.
  • Escriure cartes formals, propostes i crítiques d’entre 300-350 paraules

Contingut  general del curs: 
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

ATTITUDES AND BELIEFS
SCIENCE AND PROGRESS
PUBLICITY
OCCUPATIONS
ECONOMY AND MARKETS
ETHICS AND REGULATIONS

Més informació: Telèfon: 934 841 232 – Mail: formacio@foment.com 

X