Menu

març, 2024

06mar(mar 6)10:0019(mar 19)14:00CICLE DE JORNADES SOBRE IGUALTAT, DIVERSITAT I INCLUSIÓ A L’EMPRESA10:00 - 14:00 (19) Foment del Treball - PresencialC =LaboralACTIVITAT FINALITZADA

Horari

6 (Dimecres) 10:00 - 19 (Dimarts) 14:00

Localització

Login required to see the information Login

Detalls

En l’actualitat, les empreses s’enfronten a un entorn cada vegada més divers i complex. La gestió de la diversitat, abastant aspectes com el gènere, orientació sexual, identitat de gènere, cultura, edat i altres característiques individuals, no sols ofereix l’oportunitat de fomentar la innovació i la creativitat, sinó també de millorar la satisfacció i el compromís dels empleats. No obstant això, aquesta gestió també comporta desafiaments i incerteses per a les empreses.

D’altra banda, la normativa recent ha subratllat la importància que les empreses i organitzacions implementin mesures per a promoure la gestió de la diversitat i garantir la igualtat de tracte i la no discriminació.

En aquest context, l’objectiu principal d’aquestes jornades és sensibilitzar als participants sobre la rellevància de la diversitat en l’àmbit laboral i proporcionar-los eines i estratègies efectives per a gestionar-la de manera òptima.

Objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de la diversitat en l’àmbit laboral i el seu impacte en la productivitat i la innovació.
 • Incorporar la perspectiva de la diversitat i la no discriminació en les polítiques i pràctiques de les organitzacions.
 • Dotar als participants d’eines pràctiques per gestionar la diversitat i promoure la igualtat de tracte en l’entorn laboral.
 • Explorar exemples de bones pràctiques en la gestió de la diversitat i la inclusió en diferents empreses i sectors.

TEMARI:

 

  DIVERSITAT: MARC CONCEPTUAL I MARC LEGAL:

 • Definició i dimensions de la diversitat en l’àmbit laboral.
 • Sensibilització sobre la importància de la diversitat per a la innovació i l’èxit empresarial.
 • Anàlisi del marc legal actual en matèria d’igualtat i no discriminació, inclosa la Llei 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.

 

BIAIXOS INCONSCIENTS:

 • Identificació de biaixos inconscients i el seu impacte en els processos de selecció, contractació, promoció i desenvolupament del talent en les empreses.
 • Estratègies per mitigar biaixos i promoure l’equitat en la presa de decisions.

 

INCLUSIÓ i NO DISCRIMINACIÓ:

 • Anàlisi de la Llei 15/2020, de 12 de juliol de 2022, sobre igualtat de tracte i no discriminació.
 • Instruments i mesures per promoure la inclusió i prevenir la discriminació en el lloc de treball.

 

  EINES PER A LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT:

 • Desenvolupament d’un Pla de Gestió de la Diversitat: objectius, estratègies i accions concretes.
 • Implementació d’un Protocol de No Discriminació i Igualtat de Tracte: procediments per abordar casos de discriminació i promoure un ambient laboral inclusiu.
 • Implementació de mesures i recursos per aconseguir la Igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, inclòs el protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI.

 

EXEMPLES I BONES PRÀCTIQUES:

 • Presentació de casos reals d’empreses que han implementat amb èxit polítiques de diversitat i inclusió.
 • Anàlisi d’estratègies i pràctiques innovadores en la gestió de la diversitat i la igualtat d’oportunitats.

A totes les sessions se celebrarà un Cafè Networking

Ponent: Beatriz Fernández-Tubau, experta en polítiques i formació d’Igualtat, Diversitat i Empresa. Advocada i Mediadora de Família i Empresa. Secretària General d’AFAEMME. Representant de Foment del Treball en la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Aquest Cicle està dividit en 3 sessions de 4 hores cadascuna. En finalitzar el cicle es lliurarà un certificat acreditatiu.

Aquestes jornades formen part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Expedient núm. STC040/23/000002.

 

Organitzador

Relacions Laborals

X
X