Menu
Community Manager

juny, 2020

18juny - 24juljuny 1811:54jul 24Community Manager(juny 18) 11:54 - (juliol 24) 11:54 Online

Hora

Juny 18 (Dijous) 11:54 - Juliol 24 (Divendres) 11:54

Ubicació

Online

Detalls

El curs de Community Manager de 50 hores que s’imparteix en modalitat online t’ajudarà a comprendre el treball i les responsabilitats del Community Manager com a clau en la nova estructura de les organitzacions i a conèixer els avantatges de les xarxes socials com a estratègia de les organitzacions enfront d’altres formats tradicionals.

Objectius generals del curs

  • Conèixer les competències clau que un community manager ha d’assolir i les caracterísques del seu lloc de treball
  • Dominar els principis del Màrqueng on line i les formes més efecves de difondre un missatge ulitzant els diferents canals on line existents.
  • Aprendre a ulitzar de forma experimentada les principals plataformes de Social Media i aprendre a mulplicar els seus efectes utilitzant-les de forma coordinada.
  • Analitzar converses i/o opinions a les xarxes socials sobre productes o marques.
  • Dominar les tècniques per a la generació de reputació on line posiva sobre una empresa, producte o servei.
  • Aprendre a monitoritzar la nostra marca i la competència a través de les xarxes socials.
  • Fomentar l’autoaprenentatge, ja que les eines que s’ulitzen en aquest àmbit canvien cada molt poc temps i cal mantenir-se actualitzat.
  • Afavorir el desenvolupament de les següents competències en l’alumnat: competència comunicava lingüísca i audiovisual, tractament de la informació i competència digital, competència d’aprendre a aprendre, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el mon Online i competència social.

Contingut general del curs

Social Media i Community Management

Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials

Facebook

Twitter

Pinterest, Google+, Linkedin, imatge social i vídeo màrqueting

Eines del Community Manager

Més informácio: Telèfon: 934 841 232  – formacio@foment.com

X