Menu

juny, 2024

05jun10:0011:30Comunicació de dades de persones treballadores per compte propi vinculades a empreses col·lectivesDivulgació Import@ss10:00 - 11:30 Foment del TreballC =LaboralACTIVITAT FINALITZADA

Horari

(Dimecres) 10:00 - 11:30

Localització

Foment del Treball

Via Laietana, 32-34, Principal, Barcelona

Detalls

El RD 322/2024, de 26 de març, estableix que les persones treballadores per compte propi hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, abans del pròxim 30 de juny del present any 2024, qualsevol de les dades relacionades en els paràgrafs 1r a 8è de l’article 30.2.b) del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, entre ells:

  • La raó social i número d’identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin part.
  • Si exerceixen el càrrec de conseller o administrador o prestació d’altres serveis per a la societat.
  • El percentatge de participació en el capital social en les societats o comunitats de béns de les quals formin part.

És per això, que Foment del Treball de manera conjunta amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, realitzem aquesta sessió en la qual s’abordaran les obligacions dels RETA SOCIETARIS segons el que s’estableix en el RD  322/2024, i a més s’explicarà l’eina IMPORTASS especialment dirigida a aquests treballadors.

 

PROGRAMA
10.00 h. Benvinguda
Cristina Pérez, presidenta ATA Catalunya
Rosario Delgado Aguilera, directora provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Barcelona
Ponents:
José María Vargas Segura, Responsable de la Unitat Funcional del Sistema de Liquidació Simplificada (RETA) de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona
Astrid Rial Ruiz, Responsable de la Unitat Funcional Assistència i Suport Digital de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona
11.15 h Precs i preguntes
Moderador: Javier Ibars, director del departament de Relacions Laborals i Assumptes Socials de Foment del Treball
11.30 h. Cloenda
Javier Ibars, director del departament de Relacions Laborals i Assumptes Socials de Foment del Treball

Organitzador

Relacions Laborals

X
X