Menu

maig, 2022

24mai(mai 24)10:0014jun(jun 14)13:00Activitat finalitzadaI CICLE FORMATIU DE LA PERSONA DE REFERÈNCIA DELS PROTOCOLS PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE(maig 24) 10:00 - (juny 14) 13:00 Foment del TreballC =LaboralACTIVITAT FINALITZADA

Inscriu-te ara

Reserves tancades

No pots assistir?Canviar la meva reserva

Horari

Maig 24 (Dimarts) 10:00 - Juny 14 (Dimarts) 13:00

Localització

Foment del Treball

Via Laietana 32 08003 Barcelona

Detalls

Existeix una àmplia i variada normativa que, des de diverses òptiques o enfocaments (laboral, sancionador, penal, disciplinari, etc.) regula les obligacions de l’empresa quant a la protecció de les persones treballadores enfront l’assetjament sexual i per raó de sexe.

L’article 48 de la LOIEMH estableix l’obligatorietat de totes les empreses, independentment de la seva mida, de tenir mesures de prevenció d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i d’arbitrar procediments per a la seva prevenció.

Amb l’obligatorietat d’implementar un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, és necessaria la figura de la persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Per aquesta raó, Foment del Treball presenta el I  Cicle formatiu de la persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, amb l’objectiu de facilitar eines a les persones que exerciran o estan exercint les funcions de persona de referència perquè puguin:

  • Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades.
  • Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.
  • Conèixer la dinàmica i les particularitats de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  •  Conèixer el contingut del protocol i les seves implicacions, així com facilitar-ne la implementació.

Ponent: Beatriz Fernández-Tubau, experta en polítiques i formació d’Igualtat, Diversitat i Empresa. Advocada i Mediadora de Família i Empresa. Vicepresidenta de Fepime Catalunya. Secretària General d’AFAEMME. Representant de Foment del Treball a la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball al Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Aquest Cicle está dividit en 4 sessions de 3 hores cadasquna, i aquestes seran molt dinàmiques i requeriran de la participació dels assistents.

Al finalitzar el cicle formatiu es lliurarà un certificat acreditatiu. Es necessaria l’asssistència a totes les sessions per poder obtenir l’acreditació

PROGRAMA

1a. Sessió. 24 de maig de 2022

Marc estructural de desigualtats: perspectiva de gènere i violències masclistes. Marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral
Aquesta sessió pretén assolir coneixements bàsics sobre les desigualtats estructurals entre dones i homes que causen la violència masclista, així com introduir el marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral en relació amb les manifestacions de la violència contra les dones

 

2a. Sessió. 31 de maig de 2022

Eines per a la prevenció de l’assetjament

Es definiran eines com el protocol i altres mesures preventives, i es descriuran les funcions de la figura de la persona de referència i de la resta d’actors implicats en la implementació d’un protocol. També es tractarà la importància de l’organització del treball en la prevenció de l’assetjament.

 

3a. Sessió. 7 de juny de 2022

Comunicació efectiva i acompanyament. Xarxa de recursos existents i sistemes de derivació
La sessió consisteix a aprofundir en els conceptes d’escolta activa i a donar eines per acompanyar la persona afectada per l’assetjament, i poder relacionar-se amb totes les persones implicades i gestionar la informació. Es facilitarà informació sobre els recursos existents.

 

4a. Sessió. 14 de juny de 2022

Contingut del protocol
S’analitzaran amb detall el contingut del protocol, els principis i les garanties en els quals s’ha de basar i les fases de què consta. Es detallaran les possibles vies de resolució de les situacions d’assetjament a partir de l’exposició de casos pràctics.

 

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Expedient núm. STC/002/21/000001.

Amb el suport de:  

Organitzador

Relacions Laborals

X
X