Menu

març, 2021

08mar10:0013:00Activitat finalitzadaI Cicle Formatiu PIGE: 1a. Sessió - Context, sensibilització i normativa10:00 - 13:00 Webinar por ZoomC =LaboralACTIVITAT FINALITZADA

Inscriu-te ara

Reserves tancades

No pots assistir?Canviar la meva reserva

Horari

(Dilluns) 10:00 - 13:00

Localització

Webinar por Zoom

Webinar per Zoom

Detalls

La igualtat de dones i homes és un dret reconegut a les lleis i normes pròpies i d’àmbit europeu i internacional, que està cada dia més reconegut i valorat socialment; la seva aplicació és necessària i positiva tant per a l’empresa com per al conjunt de la societat.
Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat dins de les seves estructures i a adoptar mesures per prevenir qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

El compliment de la norma és ineludible, però, a més a més, té avantatges competitius per a les organitzacions en tant que la gestió de persones basada en la igualtat millora el clima laboral i afavoreix el desenvolupament professional i la implicació de la plantilla en els objectius de l’empresa.

La gestió de la igualtat crea unes condicions organitzatives que permeten a les persones assumir d’una manera més satisfactòria les seves responsabilitats laborals i personals, per així aconseguir atreure, fidelitzar i comprometre el talent.

En aquest sentit, la primera sessió del cicle formatiu té l’objectiu de sensibilitzar i promocionar la igualtat de gènere, donar a conèixer els beneficis per les empreses d’aplicar mesures d’igualtat així com les obligacions normatives.

Ponent: Mireia del Pozo, creadora i directora de Plusvàlua Dones. Consultora en comunicació, diversitat i gènere. Professora de la UB. Conferenciant. Ambaixadora Aroa i Isma.  Patrona Telèfon Esperança  Ajudo empreses i institucions a construir un món millor, posant a les persones en el centre des de la plena inclusió.

La Direcció General d’Igualtat té com a objectiu principal assolir la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball. Per facilitar a les empreses aquesta tasca, ofereix un seguit d’eines i instruments estratègics.

El principal instrument estratègic amb que comptem per arribar a la igualtat en l’àmbit laboral són els plans d’igualtat. Per això la Plataforma per elaborar el pla d’igualtat inclou eines per a cadascuna de les fases d’elaboració dels plans: l’Eina de diagnosi, l’Eina de disseny del pla i l’Eina de seguiment i avaluació.

En aquesta sessió es presentaran les Eines a càrrec de Lídia Devant Abelló, Cap de la Secció de Programes de Foment de la Igualtat de la DGI.

Tanmateix, es presentaran les Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral des de la perspectiva de gènere elaborat per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, en el marc del Consell de Relacions Laborals, i conjuntament amb l’Administració de la Generalitat, càrrec de Mireia Recio, Tècnica del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.  Expedient núm. TSF082/20/0001.

La jornada es podrà seguir per la plataforma Zoom. (Places limitades, si s’exhaureixen s’obrirà llista d’espera)

S’enviarà un correu electrònic amb l’enllaç per accedir a a la reunió el dia anterior a la jornada.

És imprescindible en formalitzar la inscripció omplir tots els camps del formulari: nom, cognoms (que han de ser els mateixos que s’utilitzaran per a identificar-se a Zoom), DNI, empresa i adreça postal completa.

Amb el suport de:

Organitzador

Relacions Laborals

X
X