IMPOST SOBRE SOCIETATS

maig, 2020

27maig - 19junymaig 270:00juny 19IMPOST SOBRE SOCIETATS(maig 27) 0:00 - (juny 19) 0:00 Aula Virtual

Hora

Maig 27 (Dimecres) 0:00 - Juny 19 (Divendres) 0:00

Ubicació

Aula Virtual

Detalls

El curs d’Impost sobre societats (IS) de 20 hores que s’imparteix amb aula virtual et donarà els coneixements de les obligacions fiscals i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l’I.S.S.

Aquest curs es desenvoluparà amb aula virtual, utilitzant la plataforma Google Classroom

Objectius generals del curs:
Introduir els participants en l’impost de societats i els aspectes relacionats
Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions
Conèixer el que comporta la gestió de l’impost

Contingut general del curs:

  • Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions
  • L’impost de societats i la comptabilitat
  • Amortització
  • Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota
  • Deduccions de la quota i incentius
  • Gestió de l’ impost

Més informació: Telèfon: 934 841 232 – Mail: formacio@foment.com 

X