Menu

novembre, 2021

08novTot el dia12Activitat finalitzadaMissió virtual a Ghana.Del 8 al 12 de Novembre 2021(Tot el dia) C =InternacionalACTIVITAT FINALITZADA

Inscriu-te ara

Reserves tancades

No pots assistir?Canviar la meva reserva

Horari

novembre 8 (Dilluns) - 12 (Divendres)

Detalls

Per què Ghana?

Ghana és una de les economies africanes que ha experimentat un creixement més ràpid en els últims anys. Afavorit pel petroli i l’estabilitat política, el país ha vist com augmentava la classe mitjana i arribava inversió estrangera, tot i que encara hi ha camí per recórrer en l’adequació d’infraestructures.

Ghana és un dels països amb unes condicions de mercat més atractives per a l’empresa catalana. Especialment ofereix oportunitats de negoci, entre d’altres, en els sectors de la indústria farmacèutica, l’economia circular o la química i els plàstics.

Les exportacions catalanes se situen als 138,4 milions d’euros l’any 2019, un rècord històric, amb productes com els combustibles (76,7%), els plàstics (3,4%) i els preparats per a sopes (3,2%).

Sectors de major interès

Sector de l’energia a Ghana

El desenvolupament del sector del petroli i el gas upstream i downstream, així com la demanda creixent d’energia tradicional ialternativa, obre la porta a oportunitats i necessitats de know-how i tecnologia en el sector de l’energia. El desenvolupament del sector del petroli i el gas en aquests països requereix un suport tecnològic que, en molts casos, no està disponible localment. Observem necessitats creixents de know-how per al desenvolupament de solucions per millorar l’accés a l’energia i a l’electricitat de la població en zones urbanes i rurals. Molts d’aquests projectes compten amb finançament multilateral i existeixen oportunitats per dur a terme projectes d´innovació per al desenvolupament de tecnologies adaptades a les necessitats locals amb un cost assequible. Hi ha demanda per millorar de l’eficiència energètica. El Green Deal inclou Àfrica en les seves prioritats en l’àrea 2, tema 2.3, «Accelerating green transition and energy access with Africa» (Acceleració de la transició verda i accés a l’energia a Àfrica).

Equipaments i tecnologia mèdica a Ghana

La crisi de la COVID-19 ha impulsat una creixent preocupació per la millora de les infraestructures sanitàries i els laboratoris.
El Govern ghanès ha anunciat la construcció de 88 hospitals. El país es beneficia també del suport dels organismes multilaterals com, per exemple, el Banc Mundial per millorar les infraestructures sanitàries. La xarxa d’hospitals privats està creixent en paral·lel. La via d’entrada seria a través d’un partner local especialitzat en equipaments sanitaris i de laboratoris.

Economia circular a Ghana

Oportunitats per a projectes d’innovació per transformar l’economia ghanesa en un model d’economia circular: tractament de residus, waste to energy i pràctiques sostenibles per a la indústria. Un creixement industrial sostenible sota el lema «Zero Waste Industry» amb l’objectiu d’evitar la degradació de recursos naturals, reduir els costos d’energia i la producció de
residus és una prioritat per al teixit empresarial i industrial ghanès i per al Govern, així com per als organismes multilaterals que aporten finançament al país. Els reptes d’accés a l’electricitat assequible i de gestió de residus desperten un gran interès per part de Ghana en les tecnologies de waste to energy i simbiosi industrial. La transformació del sector industrial ghanès en un model d’economia circular és un àmbit d’oportunitat per proposar innovacions catalanes. Cal remarcar la necessitat d’implementar tractaments d’aigües residuals tant industrials com urbans.

El sector farmacèutic a Ghana

L’Àfrica occidental importa entre el 60 % i el 80 % del seus medicaments. Es tracta d’un sector estratègic per als mercats que volen estimular la producció local i les col·laboracions amb empreses estrangeres per millorar la seva tecnologia i la seva cartera de productes. Els països més avançats de la zona en la producció farmacèutica són Nigèria i Ghana. Ghana té una base industrial més petita que Nigèria, però ha fet esforços en els últims anys per desenvolupar la seva producció local de medicaments. No hi ha producció local d’ingredients (API). També hi ha cada vegada més demanda de productes OTC i de salut-benestar per part de la classe mitjana.

Tecnologies industrials a Ghana

El programa d’intercanvi de know-how industrial entre Catalunya i Ghana, juntament amb l’Association of Ghana Industries, presenta oportunitats per a les tecnologies industrials catalanes, en especial per a la indústria agroalimentària. En el marc de l’agenda per a la transformació industrial de Ghana, el Govern ghanès té una prioritat clara: crear llocs de treball a partir del creixement de la indústria del país, a través del programa «One District One Factory», que es va crear el 2017. Aquest programa està vehiculant projectes i plans de creació i d’expansió industrials i genera oportunitats per a les empreses especialitzades en tecnologies, maquinària i equipament per a la indústria, així com formulacions, matèries primeres i semiprocessades, ingredients i enginyeria i know-how industrial en general. La producció industrial va créixer un 16,7% l’any 2017. El subsector prioritari seria la indústria agroalimentària

Tecnologia per a la construcció i infraestructures a Ghana

Ghana és un gran receptor de fons multilaterals i bilaterals per millorar les seves infraestructures. També s’ha identificat un desenvolupament important de projectes de construcció privats. Les vies d’entrada poden ser la contractació pública internacional a través de solucions per a la construcció, enginyeria, know-how en el sector ferroviari i tractament d’aigües.
També hi ha un sector privat dinàmic que busca solucions en materials de construcció innovadors per a centres comercial i complexos d’oficines, hotelers i residencials.

Productes químics a Ghana

La gran majoria dels productes químics a l’Àfrica occidental s’importen a causa de la baixa producció local, que es limita, a nivell bàsic, a detergents, productes cosmètics, pintura i fertilitzants. Específicament a Ghana, es detecten com a oportunitats els productes següents: fertilitzants, pesticides, productes químics per al tractament d’aigua, química industrial i química per a la construcció. També hi ha demanda de productes químics per a la mineria i per a la indústria alimentària.

Tecnologia agrícola a Ghana

Ghana és el segon productor mundial de cacau i el Govern aposta pel desenvolupament tecnològic del sector agrícola a través del programa «Planting for Food and Jobs». Ghana necessita know-how per al seu sector agrícola. Des de maquinària, tecnologia per reduir les pèrdues post collites, desenvolupament de llavors, fertilitzants i fitosanitaris, formació i innovacions com drons, per exemple. Les oportunitats se centren en l’agricultura i en la primera transformació de la producció local.

Sobre la missió

Prepararà l’agenda la Spain Ghanna Chamber of Commerce a Accra

• L’Agenda de reunions de negocis: ofereix a les empreses participants una sèrie d’entrevistes individuals amb potencials socis, clients o entitats locals. Els contactes es trien en funció de les necessitats i objectius establerts conjuntament per l’empresa sol·licitant del servei.
• Les reunions se celebraran virtualment mitjançant les plataformes més usades al país.
• Quant a el contingut de l’informe de l’Agenda de reunions inclourà el següent:
a. La relació d’entrevistes concertades, amb informació rellevant de cada un dels contactes.
b. Una nota de mercat sobre el producte o servei ofert per l’empresa al país objectiu.
c. Informació pràctica sobre el país per facilitar la preparació de la visita presencial a el futur.

Cost

• Cost de l’agenda: 600 Euros + IVA

• Inscripció:   200 Euros + IVA

Més informació

sramirez@foment.com[

Organitzador

Internacionalinternacional@foment.com

X
X