Menu
Missió comercial al Japó. 2n Semestre de 2020

octubre, 2020

26oct - 30oct 260:00oct 30Missió comercial al Japó. 2n Semestre de 20200:00 - 0:00 (30) JapóC:Internacional,Missions Empresarials

Inscriu-te a l'activitat

Queden places disponibles

No podràs assistir a l'activitat?Canviar la meva inscripció

Hora

26 (Dilluns) 0:00 - 30 (Divendres) 0:00

Ubicació

Japó

Detalls

En el marc del Pla Internacional per l’any 2020, Foment del Treball Nacional  organitza una missió internacional multisectorial al Japó,  que tindrà lloc al segon semestre del 2020 .

Aquesta missió està destinada a totes aquelles empreses que consideren aquest mercat com a possible destí de les seves exportacions i que vulguin establir contactes amb potencial distribuïdors, clients, socis comercials, etc…

Un consultor especialitzat serà l’entitat encarregada de preparar les agendes de contactes per totes aquelles empreses que ho sol·licitin.

L’ajut en concepte de bossa de viatge (pendent d’aprovació) serà atorgat per ACCIÓ. (L’import corresponent a l’any 2019 va ser de  1.454,44€).

Itinerari

Pendent de confirmar l’itinerari.

Allotjament

 • Allotjament i esmorzar al Japó

Cost de l’agenda

 • Agenda 1 país – 
 • Quota d’inscripció per empresa participant 450€ + iva

Condicions econòmiques i modalitat de pagament

 1. En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:
  1. Formulari d’inscripció emplenat .
  2. Comprovant de la transferència bancària per el 50% del cost, al nº de compte FOMENT DEL TREBALL ES38-0128-7613-79-0100000716. Indicant:  “MISSIÓ JAPÓ+ nom empresa“.
  3. El 50% restant s’abonarà 10 dies abans de l’inici del viatge. En cap cap es facilitarà l’agenda de contacte si no s’ha abonat l’import de la factura.
  4. Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.
  5. En cas de cancel·lació per part de l’empresa no es retornarà l’import del 50% abonat i en el cas que durant la preparació de l’agenda s’hagi incorregut en alguna despesa l’empresa haurà d’assumir el cost.
  6. Les empreses participants en la missió hauran de sortir i tornar des de Catalunya.
  7. Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establerts. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar el possible ajut de “Bossa de viatge”.
  8. L’entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

El programa inclou:

 • Agenda de contactes individualitzada per cada empresa participant.
 • Suport en la logística del viatge.
 • Suport tècnic durant el viatge.

El programa no inclou:

 • Despeses de viatge i allotjament
 • Desplaçaments interns per assistir a les reunions
 • Dietes

Important a tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació)

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2019 per a cobrar l’ajut:

 • Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
 • Les empreses han d’estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
 • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).
 • Les empreses participants en la missió han de sortir i tornar des de Catalunya.

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per una entitat especialitzada.

* Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de  la Generalitat de Catalunya de 2020.

Visat

Ciutadans espanyols no requereixen visat.

Més informació: 934841220

Enviar formulari d’inscripció a internacional@foment.com

Organitzador

Internacionalinternacional@foment.com

Foment del Treball
X