Missió Comercial a Tunísia i/o Marroc. Del 8 al 13 de desembre 2019

desembre, 2019

8des - 13des 80:00des 13Activitat finalitzadaMissió Comercial a Tunísia i/o Marroc. Del 8 al 13 de desembre 20190:00 - 0:00 (13) Tunísia i/o MarrocCategoria:Internacional,Missions Empresarials

Inscriu-te a l'activitat

No podràs assistir a l'activitat?Canviar la meva inscripció

Hora

8 (Diumenge) 0:00 - 13 (Divendres) 0:00

Ubicació

Tunísia i/o Marroc

Detalls

En el marc del Pla Internacional per l’any 2019, Foment del Treball Nacional està organitzant una Missió Multisectorial a Tunísia i/o Marroc que tindrà lloc del 08 al 13 de desembre.

Aquesta missió multisectorial està destinada a totes aquelles empreses catalanes que consideren aquests mercats com a possible destí de les seves exportacions i vulguin establir contactes amb potencials distribuïdors, clients, socis comercials.

Amb la col·laboració de l’OFICINA COMERCIAL DE TUNÍSIA i ACR Estruch Consulting a Casablanca es prepararà una agenda de contactes per aquelles empreses interessades.

L’ajut en concepte de bossa de viatge per empresa participant (pendent d’aprovació) serà atorgat per   

L’import corresponent a l’any anterior va ser de 661,11€

Itinerari (Pendent de confirmació)

Vol

Data Trajecte Sortida

Arribada

TU515 08/12/19 Barcelona – Tunis 117:10 18:45
AT573 10/12/19 Tunis – Casablanca 18:35 21:25
AT960 13/12/19 Casablanca – Barcelona 15:40 17:45

 

Aquest itinerari podrà ser modificat prèvia aprovació de l’Entitat Organitzadora i d’ACCIÓ

Allotjament

 • Allotjament i esmorzar a Tunis: TUNIS IBIS 3* – 69€/nit
 • Allotjament i esmorzar a Casablanca: IBIS CASABLANCA CITY CENTER 3* – 75€/nit

Cost de l’agenda del 8 al 13 de desembre de 2019

 • Agenda 1 país: 800€ + IVA un país
 • Agenda 2 països: 900€ + IVA un país
 • Quota d’inscripció per empresa participant 405€ + iva

* Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de  la Generalitat de Catalunya de 2019. Ara mateix no s’han publicat els ajuts de missions empresarials.

Condicions econòmiques i modalitat de pagament

El pagament serà mitjançant  transferència: 50% un cop acceptada la participació i el 50% restant 10 dies abans de l’inici del viatge i de rebre l’agenda de contactes. . En cap cas es facilitarà l’agenda de contactes si no s’ha abonat l’import total del cost.

En cas de cancel·lació per part de l’empresa participant no serà retornat l’import del 50% abonat i en el cas que la preparació de l’agenda hagi incorregut en més despeses l’empresa les haurà d’assumir.

Les empreses participants en la missió han de sortir i tornar des de Catalunya.

EL PROGRAMA INCLOU:

 • Agenda de contactes individualitzada per cada empresa participant
 • Suport en la logística del viatge
 • Seguiment tècnic durant el viatge

EL PROGRAMA NO INCLOU:

 • Despeses de viatge i allotjament
 • Desplaçaments interns per assistir a les reunions
 • Dietes

Important a tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació)

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2018 per a cobrar l’ajut:

 • Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
 • Les empreses han d’estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
 • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).
 • Les empreses participants en la missió han de sortir i tornar des de Catalunya.
 • D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per una entitat especialitzada.

Inscripció

Per tal de confirmar la participació caldrà complimentar el formulari adjunt i fer la transferència del 50% al c/c de Foment del Treball IBAN: ES38-0128-7613-79-0100000716, indicant “MISSIÓ TUNÍSIA i/o MARROC 2019”

[/vc_row]

Fitxa Inscripció Tunísia i/o Marroc

Fitxa Inscripció

Fitxa Pais Tunísia

Fitxa Pais Tunísia

Informe econòmic i comercial Tunísia

Informe Econòmic i Comercial Tunísia

Fitxa Pais Marroc

Fitxa País Marroc

Informe económic i comercial Marroc

Informe económic i comercial Marroc

Organitzador

Internacional Foment Internacional

X