Menu
Missió empresarial a Costa d’Ivori i Camerun. Del 20 al 24 de maig 2019

maig, 2019

19maig - 25maig 196:00maig 25Activitat finalitzadaMissió empresarial a Costa d'Ivori i Camerun. Del 20 al 24 de maig 20196:00 - 15:30 (25) C:Internacional,Missions Empresarials

Inscriu-te a l'activitat

No podràs assistir a l'activitat?Canviar la meva inscripció

Hora

19 (Diumenge) 6:00 - 25 (Dissabte) 15:30

Detalls

En el marc del Pla Internacional per l’any 2019, Foment del Treball Nacional està organitzant una Missió multisectorial a Costa d’Ivori Camerun, del 20 al 24 de maig de 2019.  

Aquesta missió multisectorial està destinada a totes aquelles empreses catalanes que consideren aquests mercats com a possible destí de les seves exportacions i vulguin establir contactes amb potencials distribuïdors, clients, socis comercials.

Amb la col·laboració de la oficina Exterior de Comerç i d’Inversions de la Generalitat  de Catalunya Costa d’Ivori i Camerun es prepararà una agenda de contactes per aquelles empreses interessades.

L’ajut en concepte de bossa de viatge per empresa participant (pendent d’aprovació) serà atorgat per ACCIÓ.

Itinerari

VOL DATA TRAJECTE SORTIDA ARRIBADA
Tk1852 19/05 BARCELONA – ISTAMBUL 06:00 10:25
TK559 19/05 ISTAMBUL  – ABIDJAN 16:15 22:10
HF810 22/05 ABIDJAN – DOUALA 18:15 00:00 + 1
TK674 24/05 DOUALA – ISTAMBUL 23:55 08:55 + 1
TK1855 25/05 ISTAMBUL– BARCELONA 14:50 15:30

Aquest itinerari podrà ser modificat prèvia aprovació de l’Entitat Organitzadora i d’ACCIÓ.

Allotjament

Costa d’Ivori. Hotel Ibis Plateau. 99€/nit  amb esmorzar- 3 nits.

Camerun: Hotel Pullman Douala Rabingha.

Hotel Ibis Douala. 95€/nit amb esmorzar – 2nits.

Cost de l’agenda

·         Agenda 1 país – 800€

·         Agenda 2 països – 900€

·         Quota d’inscripció 405€ + iva

* Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de  la Generalitat de Catalunya de 2019. Ara mateix no s’han publicat els ajuts de missions empresarials.

Condicions econòmiques i modalitat de pagament

El pagament serà mitjançant  transferència:  un cop acceptada la participació . En cap cas es facilitarà l’agenda de contactes si no s’ha abonat l’import total del cost.

En cas de cancel·lació per part de l’empresa participant no serà retornat l’import del 50% abonat i en el cas que la preparació de l’agenda hagi incorregut en més despeses l’empresa les haurà d’assumir.

Les empreses participants en la missió han de sortir i tornar des de Catalunya.

El programa inclou:

  • Agenda de contactes individualitzada per cada empresa participant
  • Suport en la logística del viatge

El programa no inclou:

  • Despeses de viatge i allotjament
  • Desplaçaments interns per assistir a les reunions
  • Dietes

Important a tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació)

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ 2018 per a cobrar l’ajut:

  • Les empreses hauran de presentar, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
  • Les empreses tenen que estar al corrent de pagaments amb Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
  • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).
  • Les empreses participants en la missió han de sortir i tornar des de Catalunya.

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per una entitat especialitzada.

Inscripció

Per tal de confirmar la participació caldrà complimentar el formulari  i fer la transferència de l’import del cost a la c/c: ES38-0128-7613-79-0100000716.

Organitzador

Internacionalinternacional@foment.com

X