Menu

INTRODUCCIÓ

 

La UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA DE L'HOSPITALET i BAIX LLOBREGAT (UPMBALL), és una organització sense ànim de lucre que neix el 1976 a L'Hospitalet de Llobregat. És l'organització empresarial de representació, gestió, defensa, coordinació i foment dels interessos professionals de les empreses que exerceixen activitats econòmiques de caràcter metal·lúrgic en els seus diferents sectors: industrial, comercial i de serveis, dins l'àmbit territorial de L'Hospitalet i del Baix Llobregat, un territori en constant creixement econòmic i social. El seu funcionament és autònom i independent de qualsevol entitat, organització, administració pública, partit polític ... I es regeix per uns òrgans de govern democràticament elegits cada quatre anys, i per un personal col·laborador que executa les directrius establertes. UPMBALL no té finalitat lucrativa i està integrada per les empreses i entitats lliurement associades, podent ser socis individuals, col·lectius (gremis o entitats patronals d'àmbit inferior) o col·laboradors.

Funcions >

UPMBALL agrupa més de 2.000 empreses , que estan ubicades a L’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat i generen més de 40.000 llocs de treball, i té contacte directe amb més de 8.000 empreses i entitats de la zona, i de Catalunya, així com administracions públiques, organitzacions i mitjans de comunicació.

Què fem:

 Col·laborar en el progrés econòmic i social dins el marc de l’economia de mercat.
 Fomentar la iniciativa privada, promocionant el desenvolupament de les empreses metal·lúrgiques.
 Defensar les empreses com a motor de l’economia i creadors de riquesa i intermediària amb l’administració perquè així ho reconegui. Procurem que hi hagi una legislació favorable a les empreses i gràcies a les nostres relacions de col·laboració exercim la nostra funció de lobby.

Estem presents i formem part de:

Estructura / Organigrama >

President: Santiago Ballesté

  • Directora General: M. Rosa Fiol
  • Consell de Direcció: M. Rosa Fiol, Montse Calvet, Neus Olea, Virginia Santolaria
  • Departament Laboral – Fiscal / Secretària General: Paz Fiol
  • Departament Tècnic / Relacions externes: Neus Olea, Miriam Márquez
  • Departament Formació: Montse Calvet, Ingrid Ferrer, Ingrid Ricardo
  • Promoció Internacional: Montse Calvet
  • Departament RRHH / Community Manager: Virginia Santolaria
  • Departament Comunicació i Màrqueting: Marta Morales
  • Departament d’Orientació: Ana Roncero / Helena López
  • Acció Empresarial: Marta Foix

Estatuts >

Consulteu els Estatuts de l’empresa prement el següent enllaç:

Estatuts_UPMBALL

Comptes anuals >

Mitjançant els següents enllaços podeu accedir als comptes anuals i informes d’auditoria de l’empresa:

Informe auditor UPMBALL 2021

Auditoria UPMBALL 2021

Retribucions >

Segons l’article 18 dels estatuts de la Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat els càrrecs dels òrgans directius no tenen atribuïda cap retribució.

X
X