Menu

Més consciència social, més valor empresarial

El valor social de l’empresari és una peça indispensable per afrontar els principals reptes del segle XXI. Des d’aquest espai, Foment del Treball vol posar en contacte el món de l’empresa amb algunes iniciatives solidàries, per facilitar el seu compromís en la construcció d’una societat més dinàmica que faciliti la igualtat d’oportunitats per a tots.

“És indispensable enfortir el compromís social de les empreses per facilitar un creixement econòmic inclusiu. Amb aquesta iniciativa volem subratllar el paper clau que juguen les corporacions en la vertebració urbana, la cohesió social, i la qualitat de vida de les persones”

Josep Sánchez Llibre
President de Foment del Treball

INICIATIVES SOLIDÀRIES ACTIVES

X
X