Òrgans de Govern

2014-12-03-Foment-del-Treball-Gay-de-Montella-reelegit-president-1-600Foment és una entitat de règim privat, regida per òrgans de govern democràticament escollits i renovats cada quatre anys. Tots els càrrecs directius (President, Vicepresidents, Vocals del Comitè Executiu i Junta Directiva) poden ser canviats en qualsevol moment, si l’organització o empresa a la qual representen els retira la seva confiança o els substitueix.

L’estructura directiva de Foment té la seva base en l’Assemblea General, òrgan sobirà de la institució. A l’Assemblea estan representades totes les organitzacions i empreses associades en funció de la importància econòmica de les empreses que agrupen. La integren uns 600 representants.

L’òrgan de govern de l’entitat és la Junta Directiva. Els seus membres són designats cada quatre anys entre els representants de l’Assemblea General.

El Comitè Executiu tracta i decideix sobre els assumptes ordinaris que la Junta Directiva li delega estatutàriament o en cada cas.

El President de Foment, escollit per l’Assemblea General , representa l’entitat en tota classe d’actuacions i presideix tots els òrgans de govern i el Consell Consultiu. La Junta tria entre els seus membres els Vicepresidents.

L’execució dels acords i directrius dels òrgans de govern es realitza mitjançant les àrees, els departaments tècnics i els serveis interns, la direcció dels quals correspon al Secretari General, nomenat per la Junta Directiva.

President

Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal

Vicepresidents

Ramon Adell Ramon
Societat d’Estudis Econòmics
Josep Antoni Belmonte Marín
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
Joan Castells Trius
Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UCEAC)
María Helena de Felipe Lehtonen
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya(FEPIME Catalunya)
Joan Roget Alemany
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FEDEQUIM)

Vocals

Ramon Asensio Asensio
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)
Josep Bagué Prats
(President Comissió Medi Ambient) *
SG Aguas de Barcelona, SA
Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Saba Infraestructuras, SA
Isabel Buesa Gambau
Endesa Energía, SA
Josep Lluís Cabestany Illana (President Comissió Indústria) *
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FEDEQUIM)
Joan Canals Oliva (President Comissió Internacional) *
Agrupación Española del Género de Punto
Joan Díaz José
Unió Empresarial Intersectorial Cercle Empresaris
Miquel Donnay Richarte
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona
M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM)
Jorge Juan Galofré Moragas
Projectes Institucionals Comitè Executiu Foment del Treball
Josep Maria Gardenyes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)
Joan Gaspart Solves (President Comissió Turisme i Serveis) *
Grupo HUSA
Enrique Hevia Ferrer
Freixenet
Joaquim Llansó Nores (President Comissió Infraestructures i Equipaments) *
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Enric Mangas Monge
La Unió. Associació d’Entitats Sanitàries i Socials
Marta Martí Carrera (Presidenta Comissió UE i Programes Europeus) *
Tribu Respira
M. Carmen Mur Gómez
Impulsió de Negocis, SL
Eloi Palà Ramos
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)
M. Cinta Pascual Montañés
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Valentí Pich Rosell (President Comissió Fiscal i Economia) *
Pich Advocats-Economistes
Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
Ernest Quingles Blasi (President Comissió Innovació) *
Epson Ibérica
Enric Reyna Martínez
Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)
Carles Romaní Olivé
Unió Patronal Metal·lúrgica
Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre
Manuel Rosillo López (President Comissió Formació) *
Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)
Mª Ángeles Tejada Barrio (Presidenta Comissió Laboral i RRHH) *
Randstad
Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona (CEB)

Secretari General

Joan Pujol Segarra
Foment del Treball Nacional

* Els presidents de les Comissions Assessores, tal i com contemplen els Estatuts, podran ser convocats a les reunions del Comitè Executiu.

President

Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal

Vicepresidents

Ramon Adell Ramon
Societat d’Estudis Econòmics
Josep Antoni Belmonte Marín
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
Joan Castells Trius
Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UCEAC)
María Helena de Felipe Lehtonen
Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME Catalunya)
Joan Roget Alemany
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FEDEQUIM)

Vocals

Antoni Abad Pous
CECOT
José A. Abáncens Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat
Jordi Archs Miquel
Associació Catalana d’Empreses Concessionàries amb Instal•lacions Portuàries (ASCIPORT)
Ramon Asensio Asensio
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)
Josep Bagué Prats
SG Aguas de Barcelona, SA – Grupo Agbar
Josep Manuel Basáñez Villaluenga
Saba Infraestructuras, SA
Andreu Basseda Tous
Confederació Empresarial de la Província Tarragona (CEPTA)
Enric Baucells Vilarasau
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)
Isabel Buesa Gambau
Endesa Energía, SA
Francisco J. Caballé de Pol
Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de la Província de Barcelona
Josep Lluís Cabestany Illana
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic (FEDEQUIM)
Albert Calzada Vilaseca
Construcciones Mecánicas J. Serra, SA
Joan Canals Oliva
Agrupación Española del Género de Punto
Santi Carda Torner
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
Carlos Casanovas Giménez
Sales Monzón, SA
Juan Castellet San Miguel
Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT)
Eudald Castells Martí
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)
Josep Maria Coll Oliveras
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
Josep Collado Bosch
Federació d’Indústries de la Carn (FECIC)
Albert Colomer Espinet
CAT Formació
José Daniel Cortijo Martínez
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE)
Blai Costa Creus
Gremi de Fabricants de Sabadell
Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC)
Joan Díaz José
Unió Empresarial Intersectorial Cercle Empresaris
Miquel Donnay Richarte
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona
Josep Duran Vila
Associació de Concessionaris de Mercabarna
M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM)
Sebastià Espinet Fernández
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)
Patrícia Estany Puig
JP Morgan Int. Bank LTD SUc. España
Joan Estapé Mir
Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers Xarcuters
Tomàs Feliu Bassols
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
Salvador Fernández Capo
Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya
Jorge Juan Galofré Moragas
Projectes Institucionals Comitè Executiu Foment del Treball
Josep Maria Gardenyes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)
Joan Gaspart Solves
Grupo HUSA
Mª Luisa Godia Izquierdo
Gremio de Garages de Barcelona y Provincia
Joan Granados Duran
Gremi d’Hotels de Barcelona
Jaume Grego Sabaté
Laboratorios Leti, SLU
Virginia Guinda Lacalle
Energía Local, Empresa de Servicios Energéticos, SL
Enrique Hevia Ferrer
Freixenet, SA
Joaquim Llansó Norés
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
Francesc Llonch Soler
Confederación de la Industria Textil (TEXFOR)
Enric Mangas Monge
La Unió. Associació d’Entitats Sanitàries i Socials
Marta Martí Carrera
Tribu Respira
Josep M. Martí Escursell
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)
Manuel Milián Mestre
M3
Bernat Morales Loscos
Mercadona, S.A.
Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)
M. Carmen Mur Gómez
Impulsió de Negocis, SL
Joaquín Osorio Montejo
Gremi de Constructors d’Obres Barcelona i Comarques
Blai Paco Sánchez
Unió Empresarial de l’Anoia
Eloi Palà Ramos
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)
Maria Cinta Pascual Montañés
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Jordi Piera Coll
JPC
Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)
Francesc Pont Vidal
Sector Fusta Catalunya
Alfons Porro Garcia
Gremi d’Àrids de Catalunya
Ignasi Puig Donet
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
Liling Qi Zhou
Puente China España Comercio, SL
Ernest Quingles Blasi
Epson Ibérica
Enric Reyna Martínez
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)
Esteve Rodés Monegal
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA)
Antonio Mª Rodríguez Arenas
Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors (AMITS)
Jaume Rodríguez Bertíz
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)
Carles Romaní Olivé
Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)
Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre
Manuel Rosillo López
Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL)
Joan Rovira Vilaró
Consell Empresarial d’Osona
Rafael Ruano Palou
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
Josep Sánchez Llibre
Conservas Dani, S.A.U.
Emilio Sanz Martínez
Asociación de Transitarios Internaionales de Barcelona. Organización para la Logística, el Transporte i la Representación Aduanera (ATEIA-OLTRA)
Martí Sarrate Laplana
Associació Catalana d’Agències de Viatge Especialitzades (ACAVE)
Martí Sistané Planella
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
M. Àngels Tejada Barrio
Randstad
Ramon Térmens Navarro
Taurus Group
Juan Torras Gómez
TG Asesores
Josep M. Túnica Buira
Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA)
Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona (CEB)
Xavier Vilajoana Eduardo
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)

Secretari General

Joan Pujol Segarra
Foment del Treball Nacional

X