Menu

marzo, 2023

08mar(mar 8)10:0023(mar 23)14:00Actividad finalizadaIII Cicle Formatiu de la persona de referència dels protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe10:00 - 14:00 (23) Foment del TreballC =LaboralACTIVITAT FINALITZADA

INSCRÍBETE A LA ACTIVIDAD

Reservas cerradas

¿No puedes asistir al evento?Cambiar mi reserva

Horario

8 (Miércoles) 10:00 - 23 (Jueves) 14:00

Lugar

Foment del Treball

Via Laietana, 32-34, Principal, Barcelona

Detalles del evento

Analitzarem l’afectació als Protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe les noves obligacions per a les empreses introduïdes per la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.

Més concretament en com impactarà el nou protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI de l’art. 15 de la Llei.

 

Existeix una àmplia i variada normativa que, des de diverses òptiques o enfocaments (laboral, sancionador, penal, disciplinari, etc.) regula les obligacions de l’empresa quant a la protecció de les persones treballadores enfront l’assetjament sexual i per raó de sexe.

L’article 48 de la LOIEMH estableix l’obligatorietat de totes les empreses, independentment de la seva mida, de tenir mesures de prevenció d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i d’arbitrar procediments per a la seva prevenció.

Tanmateix, la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, introdueix una sèrie d’obligacions per a les empreses:

  • Promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en els termes previstos en l’article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, inclosos les comeses en l’àmbit digital.
  • Arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes d’aquestes conductes, incloent específicament les sofertes en l’àmbit digital.
  • Promoure la sensibilització i oferiran formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal al seu servei.
  • Incloure en la valoració de riscos dels diferents llocs de treball ocupats per treballadores, la violència sexual entre els riscos laborals concurrents, havent de formar i informar d’això a les seves treballadores.

Per aquesta raó, Foment del Treball presenta el III Cicle formatiu de la persona de referència dels protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, amb l’objectiu de facilitar eines a les persones que exerciran o estan exercint les funcions de persona de referència perquè puguin:

  • Informar, assessorar i acompanyar a les persones afectades.
  • Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.
  • Conèixer la dinàmica i les particularitats de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • Conèixer el contingut del protocol i les seves implicacions, així com facilitar-ne la implementació.
  • Com aplicar el protocol quan hi ha una possible situació d’assetjament sexual i per raó de sexe

Ponent: Beatriz Fernández-Tubau, experta en polítiques i formació d’Igualtat, Diversitat i Empresa. Advocada i Mediadora de Família i Empresa. Secretària General d’AFAEMME. Representant de Foment del Treball a la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball al Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Aquest Cicle està dividit en 4 sessions de 4 hores cadascuna. En finalitzar el cicle formatiu es lliurarà un certificat acreditatiu.

 

PROGRAMA

1a. Sessió. 8 de maç de 2023

Marc estructural de desigualtats: perspectiva de gènere i violències masclistes. Marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral
Aquesta sessió pretén assolir coneixements bàsics sobre les desigualtats estructurals entre dones i homes que causen la violència masclista, així com introduir el marc normatiu bàsic que emmarca el context laboral en relació amb les manifestacions de la violència contra les dones.

 

2a. Sessió. 10 de març de 2023

Eines per a la prevenció de l’assetjament

Es definiran eines com el protocol i altres mesures preventives, i es descriuran les funcions de la figura de la persona de referència i de la resta d’actors implicats en la implementació d’un protocol. També es tractarà la importància de l’organització del treball en la prevenció de l’assetjament.

 

3a. Sessió. 16 de març de 2023

Comunicació efectiva i acompanyament. Xarxa de recursos existents i sistemes de derivació
La sessió consisteix a aprofundir en els conceptes d’escolta activa i a donar eines per acompanyar la persona afectada per l’assetjament, i poder relacionar-se amb totes les persones implicades i gestionar la informació. Es facilitarà informació sobre els recursos existents

 

4a. Sessió. 23 de març de 2023

Contingut del protocol
SS’analitzaran amb detall el contingut del protocol, els principis i les garanties en els quals s’ha de basar i les fases de què consta. Es detallaran les possibles vies de resolució de les situacions d’assetjament a partir de l’exposició de casos pràctics

 

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Expedient núm. STC028/22/000003 .

Amb el suport de:  

Organizador

Relacions Laborals

X
X