Menu

desembre, 2022

19des10:0012:00Impacte en les relacions laborals dels drets i obligacions introduïts per la Llei 15/2022 integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació i HO 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual10:00 - 12:00 Foment del TreballC =LaboralACTIVITAT FINALITZADA

Horari

(Dilluns) 10:00 - 12:00

Localització

Foment del Treball

Via Laietana, 32

Detalls

En l’últim semestre de l’any, s’han publicat en el BOE dues normes que incorporen garanties, drets i obligacions en l’ordenament jurídic. D’una banda, la Llei 15/2022 de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, que entre altres novetats, introdueix expressament la malaltia o condició de salut, l’estat serològic i/o predisposició genètica a sofrir patologies i trastorns com a possibles causes de discriminació, a més d’altres factors com l’edat, l’expressió de gènere, la llengua o la situació socioeconòmica, mantenint la clàusula de tancament de l’art. 14 CE (“qualsevol altra circumstància personal o social”).

A més, es regulen nous tipus de discriminació, com ara la discriminació per error, la discriminació múltiple i la interseccional, i s’incorporen, com a conductes discriminatòries en si mateixes, la inducció, l’ordre o la instrucció de discriminar.

Aquesta nova Llei, que amplia els supòsits de discriminació, suposa una oportunitat per a millorar la gestió de la diversitat en les empreses, anant més enllà de la perspectiva de gènere, tant a través de polítiques i mesures específiques destinades a detectar i prevenir qualsevol mena de discriminació, com també mitjançant la implementació de plans de diversitat.

D’altra banda, la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, que té per objecte la garantia i protecció integral del dret a la llibertat sexual i l’erradicació de totes les violències sexuals, i la seva finalitat l’adopció i posada en pràctica de polítiques efectives, globals i coordinades entre les diferents administracions públiques competents (incloses les laborals), a escala estatal i autonòmic, que garanteixin la sensibilització, prevenció, detecció i la sanció de les violències sexuals, i incloguin totes les mesures de protecció integral pertinents que garanteixin la resposta integral especialitzada enfront de totes les formes de violència sexual, l’atenció integral immediata i recuperació en tots els àmbits en els quals es desenvolupa la vida de les dones, nenes, nens i adolescents, en tant víctimes principals de totes les formes de violència sexual.

La norma regula els deures de prevenció i sensibilització en l’àmbit laboral i equipés les víctimes de violències sexuals a les víctimes de violència de gènere o terrorisme.

L’objectiu d’aquesta jornada és destacar i aprofundir en els aspectes més rellevants introduïts per totes dues normes i incidir en aquells que tinguin major impacte en les relacions laborals i en l’avanç cap a la igualtat.

PROGRAMA: 

10:00 h. Presentació de la Jornada
Mireia Recio, tècnica del departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball

10:05 h. Oportunitat per a millorar la gestió de la diversitat en les empreses: Llei 15/2022 de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació..

10.35 h. Cafè networking

10.50 h. Prevenció i sensibilització de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral i nous drets laborals. Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

11:40 h. Debat
Moderadora:  Mireia Recio,
tècnica del departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball

12:00 h. Cloenda 

 

Ponente: Beatriz Fernández-Tubau, experta en polítiques i formació d’Igualtat, Diversitat i Empresa. Advocada i Mediadora de Família i Empresa. Vicepresidenta de Fepime Catalunya. Secretària General de AFAEMME. Representant de Foment del Treball en la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva. Expedient núm.  STC/002/21/000001.

Amb el suport de:  

Organitzador

Relacions Laborals

X
X