Menu

enero, 2018

Actividad finalizadaMissió Comercial a Sud-Àfrica i ZàmbiaSud-Àfrica i Zàmbia. Del 8 al 15 de juliol 2018Year Around Event (2018) Foment del TreballACTIVITAT FINALITZADA

INSCRÍBETE A LA ACTIVIDAD

Reservas cerradas

¿No puedes asistir al evento?Cambiar mi reserva

Horario

Year Around Event (2018)

Lugar

Foment del Treball

Via Laietana, 32-34, Principal, Barcelona

Detalles del evento

MISSIÓ COMERCIAL A SUD-ÀFRICA I ZÀMBIA

8 al 15 de juliol 2018

En el marc del Pla Internacional per l’any 2018, Foment del Treball Nacional està organitzant una Missió Multisectorial a Sud-àfrica i Zàmbia  que tindrà lloc del 8  al 15 de juliol 2018.

Aquesta missió multisectorial està destinada a totes aquelles empreses catalanes que consideren aquests mercats com a possible destí de les seves exportacions i vulguin establir contactes amb potencials distribuïdors, clients, socis comercials.

En col·laboració amb la Oficina Exterior de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya a Sud-àfrica (Johannesburg)  es prepararà una agenda individual de contactes per aquelles empreses interessades.

L’ajut en concepte de bossa de viatge per empresa participant (pendent d’aprovació) serà atorgat per ACCIÓ:

 

L’import corresponent a l’any anterior va ser de 1.123 € (si l’empresa viatja als dos països i pendent d’actualització)

 

Itinerari / quotes / subvenció bossa de viatge / Dates d’inscripció

Itinerari:

 • 07 Sortida Barcelona –  Paris (Charles de Gaulle)
 • 07 Paris (Charles de Gaulle) – Johannesburg
 • Dilluns / dimarts i dimecres matí (agenda de treball a Sudàfrica)
 • 07  Johannesburg  –  Lusaka  –
 • Dijous i divendres matí (agenda treballa Zàmbia)
 • 07 Lusaka – Johannesburg
 • 07 Johannesburg – Paris (Charles de Gaulle) – Barcelona

 

 • Allotjament i esmorzar Johannesburg: Protea Balalaika o Crowne Plaza
 • Allotjament i esmorzar Zàmbia: Protea Hotel by Marriott Lusaka

 

 • Quota d’inscripció per empresa participant: 405 € (+IVA)
 • Agendes personalitzades: 800 € (+IVA) – un país
 •                                                        900 € (+IVA) – dos països

Preus a data 30/02/2018, subjectes a modificació per part de les companyies aèries en funció de la data efectiva de la reserva

Subvenció “Bossa de viatge”  * (segons condicions ACCI0): 1.123€ aproximadament, si l’empresa viatja als dos països i pendent d’actualització.

*Nota: Es podrà tramitar un ajut en concepte de borsa de viatge, sempre i quan l’empresa compleixi la normativa vigent i la dotació econòmica de l’ajut hagi estat aprovada en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2018. Ara mateix no hi ha previsió de que hi hagi subvenció de borsa de viatge.

 

Què us oferim?

 • Reunió amb el responsables d’ACCIÓ per avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa.
 • Agenda individualitzada per empresa.
 • Recolzament logístic.

 

Més informació

Susanna Ramirez internacional@foment.com / 93 484 12 20

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

– L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

– Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels gestors a:

Susana Ramirez

Foment del Treball, Departament Internacional

Via Laietana, 32

Tel.: 934 841 220

Adreça electrònica: internacional@foment.com

La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA).

– Forma de pagament:

 • Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Xina 2018” al compte BANKINTER,S.A., IBAN: ES38 0128 7613 79 0100000716 – BIC:BKBKESMM.

 – El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:

 • La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
 • La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).

– Un cop l’empresa es compromet a participar en la missió, haurà d’abonar el cost de la preparació de l’agenda de contactes.

– L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

– En cas de cancel·lació de l’empresa:

 • La quota de participació no es retornarà.
 • La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
 • De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

– L’Entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

 

Important a tenir en compte (subvenció pendent d’aprovació)

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ  per a poder accedir a la bossa de viatge cal que:

 • Les empreses presentin, un cop finalitzat el viatge, les targes d’embarcament o la confirmació electrònica de la compra del bitllet.
 • Les empreses han d’ estar al corrent de pagaments amb  la Seguretat Social, Hisenda i ACCIÓ.
 • Les empreses participants poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests es realitzin a l’estranger i per a no residents. Les empreses comercials només podran ser beneficiaries en aquells casos en que assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial.(vinculació mínima del 25% del capital).
 • El mercat a visitar ha de ser un mercat nou per a l’empresa.
 • L’empresa participant  en la missió ha  de sortir i tornar des de Catalunya.
 • D’acord amb la normativa d’ACCIÓ tota empresa participant en la missió ha de comptar amb una agenda d’entrevistes/ contactes feta per  una entitat especialitzada.

 

Organizador

Internacionalinternacional@foment.com

X
X