Menu

Baròmetre d’hàbits saludables

Edita: Foment del Treball

Any 2016

Sumari

A partir de les dades recollides a la aplicació informàtica i a l’APP d’hàbits saludables es procedeix a l’elaboració del primer Baròmetre dels hàbits saludables, amb l’objectiu de proporcionar a les empreses una eina útil per avaluar la seva situació pel que fa a la promoció de la salut en l’àmbit laboral.

Els objectius plantejats en el desenvolupament d’aquest projecte han estat:

  • L’edició d’una eina per a la valoració de la integració dels hàbits saludables en l’empresa.
  • La creació d’indicadors de fàcil interpretació com a referència per valorar els hàbits saludables en les organitzacions: hàbits de son, accés al centre de treball, tipus de menjars i hàbits alimentaris, etc.
  • La creació del primer baròmetre de referència nacional per a la seva comparativa amb la resta d’hàbits saludables existents a nivell internacional.
X
X