Menu

Brexit: possibles impactes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, escenaris de negociació i del procediment comunitari

Anàlisis econòmiques

Juliol de 2016

 

Brexit: possibles impactes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, escenaris de negociació i del procediment comunitari

El vot favorable a la sortida del Regne Unit (RU) de la UE després del referèndum del 23 de juny (52%, amb una participació del 72%), marca el començament d’un període que estarà caracteritzat per una gran incertesa en relació al desenvolupament i resultat de les negociacions sobre les noves relacions entre les dues economies i també de les del RU amb la resta del món. Molts estudis han trobat una relació positiva entre períodes d’elevada incertesa i caigudes en el nivell d’activitat econòmica. En aquest cas en concret, s’han realitzat diverses estimacions quantitatives sobre l’impacte d’una sortida del RO de la UE, tant en el llarg termini
com en un horitzó temporal més acotat. En general, la majoria dels estudis coincideixen a determinar que les conseqüències econòmiques del Brexit seran negatives, en primer lloc, per a la economia britànica, però també afectarà altres economies segons el grau d’interdependència que les vinculi amb el RO. Així, els països més afectats serien Irlanda i els Països Baixos per la seva forta vinculació comercial i exposició bancària. Altres països com Alemanya, Suècia, Bèlgica o Espanya, també ser veurien afectats tot i que amb menys intensitat. En el cas d’Espanya destaquen les importants relacions en l’àmbit comercial, de turisme, d’inversió i l’exposició bancària. França i Itàlia presenten nivells d’exposició enfront de l’economia britànica menors.

X
X