Menu

INFORMES

Els deu compromisos de les empreses per a un desenvolupament més sostenible i inclusiu.

Tres comissions de Foment sintetitzen en un document la proposta dels sectors productius per respondre a l’emergència ecològica, en equilibri amb el desenvolupament social i econòmic.

Tres comissions assessores de Foment del Treball: Desenvolupament Sostenible, Energia i Agenda 2030– han presentat el document que plasma els deu compromisos de les empreses amb un desenvolupament sostenible, els quals sorgeixen de la conscienciació en la sostenibilitat dels sistemes productius i de consum. El director del departament de Desenvolupament Sostenible de la patronal, Salvador Sedó, ha afirmat que la participació de les empreses “és imprescindible per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)” davant una emergència ecològica que engloba quatre tipus tipus de crisis: climàtica, de biodiversitat, de recursos i de contaminació.

Descarregar l’Informe

VOLS REBRE MÉS INFORMES COM AQUEST?

CONSULTA ELS ÚLTIMS INFORMES

Economía: Presupuestos Generales del Estado 2022

Institut d’Estudis Estratègics: 1r. Informe Conjuntura

Cap a la neutralitat climàtica. Compromesos amb un desenvolupament sostenible

Institut d’Estudis Estratègics: Una Estratègia per avaluar les polítiques públiques.

Economía: Presupuestos Generales del Estado 2022

Institut d’Estudis Estratègics: 1r. Informe Conjuntura

Cap a la neutralitat climàtica. Compromesos amb un desenvolupament sostenible

Institut d’Estudis Estratègics: Una Estratègia per avaluar les polítiques públiques.

X
X