Menu

Eina d’avaluació de riscos laborals al teletreball

Edita: Foment del Treball

Any 2022

Sumari

En la modalitat del treball a distància, igual que en altres feines que no es desenvolupen de forma presencial, no sempre és possible ni necessari que el tècnic que recull la informació per fer l’avaluació de riscos es desplaci fins al domicili del treballador.

En el cas del teletreball, el procés d’avaluació de riscos és flexible i els mitjans per demanar la informació són múltiples. La persona treballadora pot aportar informació mitjançant una entrevista, l’observació directa del lloc de treball, per mitjà d’un qüestionari d’avaluació o qualsevol altra eina definida per l’empresa, sempre segons les instruccions del servei de prevenció.

Per donar resposta a aquesta necessitat, s’ha desenvolupat una eina preventiva que serveix d’instrument perquè els treballadors puguin comunicar a l’empresa els factors de riscos identificats a l’espai de treball i perquè els tècnics del servei de prevenció, en funció dels riscos comunicats i de la priorització que es faci segons el nivell de risc, puguin elaborar una relació de mesures preventives que la persona treballadora haurà d’implementar al lloc de treball.

Tutorial mòdul 1 – aplicació Web

Aquest vídeo explica laplicació web que permet registrar els tècnics de prevenció, crear i modificar preguntes, editar mesures preventives i configurar els qüestionaris per fer la identificació dels riscos del lloc de treball.

Veure tutorial

Tutorial mòdul 2 – aplicació escriptori

Aquest vídeo explica l’aplicació d’escriptori que permet que el tècnic de PRL pugui registrar els treballadors, assignar-los un qüestionari, enviar-los la proposta de mesures preventives en funció dels riscos comunicats i fer un seguiment de les mesures preventives implementades.

Veure tutorial


X
X