Menu

Eina d’avaluació de riscos laborals al teletreball

Edita: Foment del Treball

Any 2022

Sumari

En la modalitat del treball a distància, igual que en altres feines que no es desenvolupen de forma presencial, no sempre és possible ni necessari que el tècnic que recull la informació per fer l’avaluació de riscos es desplaci fins al domicili del treballador.

En el cas del teletreball, el procés d’avaluació de riscos és flexible i els mitjans per demanar la informació són múltiples. La persona treballadora pot aportar informació mitjançant una entrevista, l’observació directa del lloc de treball, per mitjà d’un qüestionari d’avaluació o qualsevol altra eina definida per l’empresa, sempre segons les instruccions del servei de prevenció.

Per donar resposta a aquesta necessitat, s’ha desenvolupat una eina preventiva que serveix d’instrument perquè els treballadors puguin comunicar a l’empresa els factors de riscos identificats a l’espai de treball i perquè els tècnics del servei de prevenció, en funció dels riscos comunicats i de la priorització que es faci segons el nivell de risc, puguin elaborar una relació de mesures preventives que la persona treballadora haurà d’implementar al lloc de treball.

X
X