Menu

Estudi sobre la judicialització dels conflictes en matèria de seguretat i salut laboral

Edita: Foment del Treball

Any 2012

Sumari

Els continguts de l’estudi constaten la rellevància quantitativa dels conflictes judicials en matèria de seguretat i salut laboral en comparació amb altres conflictes judicials entre empresari i treballador que versin sobre altres àmbits de la relació laboral igualment importants.

La publicació conté un estudi diacrònic, tenint en compte dos paràmetres temporals per observar la pròpia evolució de la conflictivitat laboral en matèria de seguretat i salut laboral: els anys 2005 (escollit per considerar que havien transcorregut 10 anys de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals) i 2011 (perquè l’estudi sigui actual i vigent, seleccionant l’últim any en que tenim totes les dades judicials).

X
X