Menu

Guia gestió dels factors de risc psicosocial relacionats amb l’etapa post Covid-19

Edita: Foment del Treball

Any 2021

Sumari

La pandèmia del COVID-19 està generant un impacte significatiu en la salut mental dels ciutadans i els empleats de les organitzacions no estan sent aliens a aquest fenomen.

És evident que la pandèmia provocada pel coronavirus SARSCoV-2 ha anat acompanyada de canvis en les condicions i en la organització del treball. Treballar en temps de la COVID-19 ha exigit i està exigint un esforç d’adaptació important tant per a les empreses com per als treballadors i, per aquest motiu, és imprescindible atendre els aspectes psicosocials i organitzatius que contribueixen a generar un malestar psicològic en els treballadors i gestionar-los de forma eficaç des de l’àmbit de l’empresa.

Per aquest motiu, Foment del Treball ha editat una guia pràctica orientada a plantejar les principals problemàtiques que es troben les organitzacions en aquesta etapa post COVID-19 a nivell psicosocial i a facilitar una sèrie d’eines per a la seva gestió, considerant el nou marc normatiu, amb l’objectiu de promoure un afrontament psicològic òptim de la situació i millorar la salut i el benestar dels empleats.

X
X