Menu

Guia per desenvolupar una metodologia d’avaluació de riscos laborals associats al teletreball

Edita: Foment del Treball

Any 2021

Sumari

La COVID-19 ha precipitat la transformació de treballadors presencials en teletreballadors i ha generat la necessitat de definir eines que permetin, a totes dues parts, el desenvolupament dels seus drets i obligacions legalment establerts i, en particular, en relació amb la cura de la seguretat i salut dels treballadors en l’activitat que desenvolupen.

Cal desenvolupar metodologies àgils i que es puguin aplicar fàcilment, que facilitin la realització de les avaluacions de risc de manera efectiva, atès que aquestes han passat de dur-se a terme per lloc de treball a ser totalment personalitzades a causa de les infinites variants que hi pot haver en l’espai de treball, en estar situat en el domicili del treballador.

Per aquest motiu, Foment del Treball ha editat una metodologia de gestió dels riscos laborals associats a la tasca del lloc de teletreballador, integrant la participació de l’empresa, el treballador i el servei de prevenció en un mateix ecosistema que permeti aconseguir la identificació dels riscos existents en l’entorn laboral-domiciliari i, d’aquesta manera disposar de la possibilitat de proposar les mesures preventives pertinents per a l’eliminació o control dels riscos identificats.

X
X