Menu

INFORMES

La recuperació econòmica es frena a Europa a l’últim trimestre de 2020 i en els primers mesos d’enguany. Països com França o Itàlia cauen, mentre que uns altres com Alemanya i Espanya creixen molt moderadament, després de la forta acceleració generalitzada del tercer trimestre de l’any passat. Altres economies avançades registren una recuperació consolidada, com són els EUA, el Japó o la Xina.

En aquest sentit, cal assenyalar, que l’FMI millora les seves previsions de creixement econòmic per a 2020 i 2021 perquè, malgrat les diferències observades entre països, a nivell mundial hi ha elements que afavoriran la recuperació, com la política monetària expansiva, els programes de vacunació i els plans d’estímul fiscal anunciats als EUA i el Japó. A més, el segon semestre del 2020 va ser, en general, millor de l’esperat inicialment en tant l’economia ha anat adaptant-se a les restriccions sanitàries que el control de la pandèmia requereix.

La Comissió Europea, per part seva, té unes pitjors previsions a curt termini per a Europa, però millors a mitjà termini. És important destacar que actualment Europa es troba en recessió tècnica, després de dos trimestres consecutius de caiguda intertrimestral del PIB. La diferència en els ritmes de recuperació entre països es dóna, no sols pels diferents programes d’ajudes a famílies i empreses  sinó també per la diferent especialització productiva de cada economia.

A mesura que es vagi fent el procés de vacunació sembla que pugui donar-se un major optimisme, que pugui traslladar-se a consum i a demanda interna, a mesura que aquesta vagi avançant amb força, i també se suavitzi la taxa d’estalvi, que en determinats moments va pujar de manera significativa a conseqüència de la por a la pandèmia i als seus efectes sobre l’economia. No obstant això, encara que segur que podem veure amb optimisme en la majoria de l’activitat econòmica, no seria menys cert que perdurin cicatrius en el teixit econòmic i social, que es traslladin en fallides de negocis, però de llarga durada i amb increment de la desigualtat.

DESCARREGAR

VOLS REBRE MÉS INFORMES COM AQUEST?

CONSULTA ELS ÚLTIMS INFORMES

THINK TANK- 3r. INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Nota de Economia: Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania

Repensar la Metròpoli. Fer Metròpoli

Llibre Verd per a la Reforma Fiscal a Espanya

X
X