Menu

Informe de Conjuntura. Juny de 2016

Informe de Conjuntura

Juny de 2016

 

FOCUS ESPECIALS TREBALLATS EN AQUESTA EDICIÓ

 • INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA
 • SEQÜELES DE LA CRISI PER A LA CLASSE MITJANA I L’EMPRESA MITJANA
 • PROGRAMA D’ESTABILITAT 2016-2019 I RECOMANACIONS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
 • EXTERIOR
 • COMERÇ INTERREGIONAL DE CATALUNYA

 

L’evolució d’economia durant els primers mesos de 2016 ha continuat la tendència favorable de 2015, però el context econòmic actual s’ha caracteritzat per una major incertesa.

 • L’evolució d’economia durant els primers mesos de 2016 ha continuat la tendència favorable de 2015, beneficiant-se encara dels efectes positius d’una política monetària expansiva, una política fiscal menys restrictiva i d’una contenció dels preus de les matèries primeres.
 • Però el context econòmic actual ha caracteritzat per una major incertesa, que s’ha reflectit en augments de la volatilitat dels mercats financers internacionals, així com en successives caigudes dels preus de les matèries primeres. Per això, moltes economies, o bé han mantingut una política monetària acomodatícia, o bé han postergat el calendari de pujades de tipus.
 • Cal esmentar, que l’entorn internacional més complex ha estat en part digerit pels mercats, i tal com s’assenyalés en l’informe anterior, la major volatilitat no seria anunci d’una crisi, però sí posa de manifest la fragilitat que qualsevol succés desestabilitzador pugui suposar davant la confiança dels agents.
 • Certs elements de risc de l’escenari internacional es mantenen, com la possibilitat de el “Brexit”, la desacceleració a la Xina i la crisi travessada per algunes economies emergents (Brasil o Rússia), l’evolució dels preus del petroli, el ritme d’expansió de les economies avançades, els conflictes geopolítics o la normalització de la política monetària dels EUA. En l’àmbit domèstic encara hi ha cert risc polític –que amb la conformació d’un govern podrà dissipar-se– associat a la continuïtat de les reformes i la consolidació del dèficit amb un elevat endeutament públic.
 • És important destacar que, en aquest context, la inversió estrangera va créixer a bon ritme a Espanya i amb major intensitat a Catalunya, la qual cosa reflecteix la confiança dels agents internacionals cap a l’economia domèstica.
 • A Espanya i Catalunya, els senyals de desacceleració que mostraven alguns indicadors, sobretot de confiança i sentiment econòmic, no s’han traslladat de moment directament al sector real, ja que l’evolució del PIB i de l’ocupació en el primer trimestre ha estat molt positiva, així com la seva contribució al creixement del consum i la demanda interna.
 • El mercat de treball s’ha mostrat especialment dinàmic, amb creixement de l’ocupació similar al del PIB, tant en dades d’afiliació com d’EPA (més de 570.000 nous llocs de treball nets a Espanya i més de 100.000 a Catalunya).
 • No obstant això, la suavització del ritme de creixement de l’economia entorn del 3% aquest any (encara que encara elevat en termes relatius), sí s’està manifestant en alguns indicadors de curta freqüència del primer i segon trimestre que han registrat certa desacceleració.
 • Els preus continuen en terreny negatiu per la influència –que s’espera temporal– dels baixos preus del cru, atès que la inflació subjacent és positiva, per la qual cosa probablement s’observi una reversió del signe de la variació de l’IPC a finals d’any.
 • L’augment del dèficit públic de 2015 ha resultat superior al previst i al pactat amb Brussel·les, per la qual cosa s’ha establert un nou termini per a la consecució del dèficit menor al 3%, que seria per 2017, en lloc d’aquest any com inicialment fos plantejat. Aquesta proposta serà analitzada pel Consell Europeu en el mes de juny.  En el cas de Catalunya, també es va produir un desviament respecte a l’objectiu, malgrat que el dèficit de l’any passat va incloure partides extraordinàries.
 • A més, destacar que continua la millora del saldo corrent amb l’exterior, per l’activitat turística i la menor factura energètica. No obstant això, en el primer trimestre les exportacions espanyoles i catalanes es van alentir notablement, encara que les exportacions de les principals economies es van reduir amb més força. En aquest sentit, el percentatge de vendes a la resta d’Espanya des de Catalunya ha anat perdent pes en detriment de les vendes a l’estranger al llarg de les dues últimes dècades.
 • Finalment, esmentar que malgrat la recuperació econòmica, encara hi ha importants seqüeles de la crisi que fa falta abordar. En aquest sentit, s’ha produït una destrucció significativa de l’empresa mitjana i la classe mitjana, que constitueixen un important motor del creixement econòmic i, per tant, juguen un paper vital en l’impuls de la productivitat de l’economia i en el manteniment del ritme de creixement. Per consolidar la fase actual de creixement del PIB serà llavors fonamental centrar-se, essencialment, en la creació de més ocupació i així reconstituir el teixit empresarial i social perdut durant la crisi.
X
X