Menu

Informe de Conjuntura. Març 2017

Informe de Conjuntura

Març 2017

 

FOCUS ESPECIALS TREBALLATS EN AQUESTA EDICIÓ

  • LA PRODUCTIVITAT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
  • DÈFICIT PÚBLIC
  • INDICADORS DE L’EMPRESA EXPORTADORA
  • ÍNDEX DE COMPETITIVITAT REGIONAL

 

Els preus interns estan creixent a Espanya i Catalunya a major ritme que en el conjunt de l’Eurozona. L’economia necessita mitigar la pérdua de competitivitat respecte dels socis europeus.

L’economia necessita capgirar la tendència de pèrdua en la seva competitivitat respecte dels socis europeus. Tot i que el nou any comença amb una economia en ple procés de recuperació i amb bon creixement de l’ocupació, resten aspectes que han de ser corregits, com ara l’alta taxa d’atur –i associat a això els problemes de desigualtat social en gran part–, la gestió de les finances públiques o la productivitat de l’economia. Aquests punts es destaquen en informes com el Semestre Europeu 2017 de la Comissió Europea o l’Índex de Competitivitat Regional, que realitza també la Comissió Europea i que va presentar fa pocs dies i en què es constata que l’economia de Catalunya ha baixat del lloc 142 al 153 (d’un total de 263) quant a nivell de competitivitat. De fet s’inscriu en la tendència generalitzada de totes les regions espanyoles excepte Madrid i el País Basc, que es troben per sota de la mitjana europea i que en el darrer sexenni, especialment les regions mediterrànies, han patit un descens de competitivitat remarcable.

En aquest sentit, i segons l’anàlisi dels darrers indicadors, és important per a l’economia vigilar la competitivitat-preu enfront dels socis europeus, atès que els preus interns estan creixent a major ritme que en el conjunt de l’Eurozona. Això es deu al fet que a la variació conjuntural dels preus dels productes energètics repercuteix amb més intensitat en l’IPC espanyol. No cal oblidar que increments salarials no sustentats en un avanç de la productivitat de ​l’economia frenarien l’expansió de l’ocupació, que ha de ser un dels principals objectius a complir pel conjunt d’actors socials i el govern.

Les últimes previsions assenyalen que el creixement econòmic mundial continuarà en els propers anys i, concretament, s’espera que l’activitat econòmica repunti en el 2017, atès que  ha mostrat gran resiliència enfront d’un escenari internacional més incert. A Europa, els indicadors de confiança, activitat i atur es mostren favorables, encara que es manté la cautela en els pronòstics a mig termini. En aquest sentit, és important considerar que molts dels factors que en 2016 han contribuït a donar un major dinamisme a l’economia europea, aniran perdent impuls. Per exemple, el preu del petroli s’estima que seguirà pujant gradualment després de l’acord per contenir la seva producció el passat mes de novembre.

A Espanya i Catalunya, es preveu un creixement del PIB més moderat en 2017 a causa de l’esgotament dels denominats vents de cua, però tot i això continuarà essent superior a la mitjana europea. El balanç entre la contribució de la demanda domèstica i exterior serà més equilibrat, encara que el saldo comercial es veurà en certa mesura afectat per l’increment en el preu del petroli.

En aquest context, cal no abandonar les reformes que continua necessitant l’economia espanyola ni iniciar una contrareforma. La lluita contra el dèficit públic no ha de combatre’s amb una visió limitada a curt termini, elevant la càrrega impositiva a les empreses o eliminant la inversió pública. Per contra, és fonamental abordar aquest desafiament​ des d’un enfocament estructural, promovent reformes imprescindibles com la inversió en infraestructura productiva que suposa el Corredor Mediterrani.​

X
X