Menu

Informe de Conjuntura. Setembre 2017

Informe de Conjuntura

Setembre 2017

FOCUS ESPECIALS TREBALLATS EN AQUESTA EDICIÓ

  • TEIXIT EMPRESARIAL 2016
  • CLÀUSULES DE REVISIÓ SALARIAL I INFLACIÓ: LA SEVA OPORTUNITAT

Les previsions de creixement sostingut de l’economia confirmen que cal prioritzar la creació d’ocupació davant els salaris

X
X