Menu

Informe de Conjuntura Econòmica a Catalunya. Desembre de 2018

Informe de Conjuntura

Desembre 2018

En l’escenari internacional les incerteses i les polítiques proteccionistes estan frenant suaument l’expansió econòmica, al que cal afegir l’evolució del preu del petroli i les tensions geopolítiques. D’aquí, que les últimes precisions dels organismes internacionals apuntin amb una revisió a la baixa de les taxes de creixement. Basti esmentar que el creixement mundial serà del 4,0% en 2018 i del 3,8% per 2019 i 2020 segons la Comissió Europea.

Aquest fort creixement, menor del previst anteriorment, va a ser bastant més baix en les economies desenvolupades. Així als països de l’OCDE es constata ja una suau desacceleració, gradual, amb creixements de l’ordre del 2,5% per 2019 i del 2,0% en 2020. A la zona euro aquests valors seran lleugerament més baixos, de l’entorn del 2,0% en 2019 i de l’1,5% en 2020.

Les últimes dades de la zona euro apunten ja a aquest menor ritme de creixement, destacant la caiguda intertrimestral del PIB a Alemanya en el tercer trimestre de dues desenes i la disminució del ritme de creixement en aquest trimestre de les principals economies de la zona euro excepte Espanya (a diferència del segon trimestre) en taxes interanuals.

X
X