Menu

Informe de Conjuntura Econòmica- Desembre 2021

Resum: 

La situació econòmica actual és positiva, l’economia mundial continua recuperant-se de la gran desfeta ocasionada per la pandèmia. Els plans de vacunació han permès la relaxació de les mesures més severes, que tant impacte han tingut sobre l’activitat econòmica.

La recuperació i el creixement de l’economia s’estan produint per l’impuls de la política fiscal i monetària, així com per la demanda embassada i l’excés d’estalvi generats a conseqüència de les mesures de restricció.

No obstant això, l’entorn internacional s’ha tornat més incert ja que persisteixen uns factors que han contribuït a minorar el ritme de la recuperació econòmica.

En aquest sentit, en comparació amb les previsions de principis d’any, s’han corregit les projeccions d’augment del PIB a la baixa, fonamentalment, pel fort increment dels preus, els problemes de subministrament i les incerteses davant les noves variants de la COVID. Aquest menor creixement obeeix a aquests factors, estant, alguns d’ells, presents en els pròxims mesos.

La Comissió preveu un augment del PIB del 5,0% enguany, de 4,3% per al pròxim i de 2,5% per a 2023 a la UE. S’observa també, una perillosa divergència en les perspectives entre països, en tant que el producte agregat de les economies avançades, a l’any 2024, serà un 0,9% superior al de la precrisi, mentre que el de les economies emergents i en desenvolupament s’estima que estarà un 5,5% per sota.

Els organismes internacionals han revisat a la baixa les previsions de creixement. Per a Espanya en el segon trimestre d’enguany, per a 2021, eren de 6,4%; 5,9% i 5,6%, segons l’FMI, la CE i l’OCDE, respectivament. Ara, en el quart trimestre, les estimacions són de 5,7%, 4,6% i 4,5%.

En aquest sentit, tant el BCE com la Reserva Federal han mantingut els tipus d’interès de referència, anunciant en el primer cas, la finalització del PEPP al març de 2022 i, en el segon, una retallada major de l’esperada en el programa d’estímul monetari.

Així com la possibilitat que ja es poguessin produir elevació dels tipus d’interès, especialment en el cas nord-americà.

X
X